Opus musicum 4/2018

Autor obálky: 
Chalánková, Vendula
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

letošní rok se již přehoupl do své druhé půle a Vám se tak dostává do ruky čtvrté číslo časopisu Opus musicum. A jak záhy zjistíte, jedná se o číslo obsahově velice pestré. Z hlediska historického sahá až do 14. století, tematicky nastoluje zcela rozličné problematiky hudebních dějin i současnosti. Mezi studiemi naleznete katalog notovaných fragmentů z knižních vazeb klášterní knihovny v Broumově doplněný velice cenným průvodním slovem, dále příspěvek věnující se osobním předmětům Antonína Dvořáka (dozvíte se například, k jak prozaickému účelu mohly sloužit Dvořákovi jeho manžety) či studii zahrnující genezi a analýzu jednoho z dnes méně známých děl českého skladatele F. G. Emmerta. Ačkoli Emmert patří k poměrně hraným soudobým skladatelům (jak mimochodem dokládá recenze festivalu FORFEST), jeho vokální symfonie Sluneční země, která reaguje na válečný konflikt ve Vietnamu a je naléhavým provoláním míru, zůstává spíše v pozadí širšího povědomí skladatelova díla. Studie Vám přiblíží okolnosti jejího vzniku i dobové reflexe díla. Tématu soudobé hudby se částečně věnuje také rubrika událostí. Ta je již tradičně věnována třem letním hudebním
událostem, a sice festivalu FORFEST, Olomouckým barokním slavnostem a Brněnskému varhannímu festivalu, jejichž vývoj a proměny mohou čtenáři díky našim recenzentům sledovat průběžně již několik let. Konečně aktuální rozhovor připomíná 70. životní jubileum Ivana Klánského, který se představí nejen jako znamenitý klavírista, ale také jako pedagog s obšírnými životními zkušenostmi a názory na české hudební školství i otázky hudební interpretace obecně.
Přejeme Vám příjemné počtení!

Tereza Žůrková

OBSAH

STUDIE

Notované fragmenty druhotně použité na vazbách knih z benediktinské klášterní knihovny v Broumově • Dagmar Štefancová (str. 6)

Předměty denní potřeby Antonína Dvořáka ve sbírkovém fondu Muzea Antonína Dvořáka • Ivana Círová Hacmacová (str. 29)

Sluneční země. Vokální symfonie Františka Gregora Emmerta • Sofija Čolović (str. 41)

UDÁLOSTI

29. ročník festivalu FORFEST bol venovaný stému výročiu vzniku Československa • Elena Letňanová (str. 50)

Olomoucké barokní slavnosti léta Páně 2018 • Gabriela Coufalová, Gabriela Všetičková (str. 58)

38. ročník Brněnského varhanního festivalu • Judita Kučerová (str. 71)

Don Pasquale v Olomouci aneb Návrat zdravého rozumu • Miloš Schnierer (str. 79)

MORAVSKÁ GALERIE

Klarinet pro Mozarta • Alena Krkošková (str. 82)

ROZHOVOR

„V hudbě není nikdy nic jednoznačné“ aneb Hledání Ivana Klánského • Eugenie Koblížková (str. 84)

RECENZE

Vít Zouhar – Gabriela Coufalová: Milý příteli Bureši: Dopisy Bohuslava Martinů Miloslavu Burešovi / Dear friend Bureš: Bohuslav Martinů's letters to Miloslav
Bureš • Jiří Kopecký (str. 93)

Žůrek, Pavel – Škvařil, Lumír – Maňas, Vladimír: In Conspectu angelorum psallam tibi. K hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení
do začátku 18. století • Lukáš M. Vytlačil (str. 98)

Vičar, Jan a kol.: Generace? Česká skladatelská generace sedmdesátých let 20. století v odstupu čtyř desetiletí • Jindřiška Bártová
K recenzi Ondřeje Pivody v Opus musicum č. 3, s. 98–101 • Jindřiška Bártová (str. 98)

INFOSERVIS (str. 101)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.