Opus musicum 4/2019

Autor obálky: 
Tomáš Hlavenka
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

dovolím si uvést toto číslo hudební revue Opus musicum citátem, který jsem si vypůjčila z jedné z aktuálně zařazených studií: „Nesklonil jsem se. Pracoval a věřil. A čím více to bylo horší, tím úporněji jsem pracoval. [...] Jak jsem to mohl vydržeti?! A když jsem to vydržel před, půjde to i po. Zvláště nyní, když přece už se zdá býti konec na dosah ruky,“ svěřil se v dopise Janu Kuncovi Osvald Chlubna v srpnu roku 1943. Po loňských oslavách výročí více i méně radostných etap české historie si v letošním roce připomínáme jubileum z nejpohnutějších pro naše novodobé dějiny. Dějinné události roku 1939 znamenaly pro celý národ osudovou ránu. Změny politické i společenské se samozřejmě projevily i v rovině kulturní. Nesmírně složité období Protektorátu vám z hlediska hudební kultury přiblíží hned dvě z aktuálně zařazených studií, ačkoli se jedná o úhly pohledu tematicky značně vzdálené. Potvrzují nicméně shodně, že období útisku je mnohdy zároveň obdobím vrcholného tvůrčího kvasu a uměleckého zrání. Ostatně pohnutými událostmi druhé světové války jsou poznamenány rovněž životní osudy jedné z osobností první studie. Referáty z letošních letních festivalů a kolokvií přibližují umělecký kvas doby dnešní. Do jaké míry je s tím předchozím srovnatelný a lze vůbec dva natolik odlišné světy porovnávat? Poučné čtení vám za redakci časopisu přeje Tereza Žůrková.

OBSAH

STUDIE

Rodina Strakova a kvasická hudební sbírka • Miroslav Lukeš
Sonda do brněnské populární hudby v letech 1939–1945 na příkladu fungování Orchestru Gustava Broma • Kristýna Baborová
Činnost Osvalda Chlubny za druhé světové války. Helfertův kroužek a události z let 1939–1945 • Martin Pašek
Opera 20. storočia ako hlavná programová línia režiséra Jiřího Nekvasila a jej podoby v Národnom divadle moravsko-sliezskom v Ostrave • Andrea Majerčíková

UDÁLOSTI

Karl Ditters von Dittersdorf a šlechtická hudební kultura v českých zemích 2. poloviny 18. století • Jan Borek – Jana Burdová
Olomoucké barokní slavnosti posedmé • Jan Borek – Jana Burdová
Forfest: 30 let tvůrčí svobody od zrodu festivalu do dnešních dnů • Jan Grossmann
Současný výzkum rané fáze pedálové harfy v západní Evropě. Zpráva z mezinárodního workshopu • Daniela Kotašová

MORAVSKÁ GALERIE

Secesní tanec v homérské krajině • Petr Tomášek

ROZHOVOR

Jak se rodí festivaly. Rozhovor s Jiřím Partykou, ředitelem a dramaturgem LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU • Lukáš Pavlica

RECENZE

Markéta Štědronská (ed.): August Wilhelm Ambros: Musikaufsätze und -rezensionen 1872–1876 • Jana Perutková – Magdalena Šmídová Turchichová
Viktor Hruška, Kateřina Voleková, Ivana Bažantová (eds.): Jakub Jan Ryba: Počáteční a všeobecní základové ke všemu umění hudebnému • Jaromír Havlík

INFOSERVIS

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.