Opus musicum 4/2020

Autor obálky: 
Hana Puchová
Cena: 70 Kč

Milé čtenářky, milí čtenáři,

čtvrté číslo časopisu Opus musicum vám přináší další dobré a podnětné čtení o hudbě minulosti i dneška.

Studie Michaela Waltera je věnovaná operním pěvcům – nikoli jejich krásným hlasům, ale vzniku institucí, které jim ke krásnému projevu pomáhaly dospět. Autor klade důraz na společenské a ekonomické souvislosti operní pedagogiky i praxe, což je nejen v domácím kontextu spíše opomíjený úhel pohledu. Walter je profesorem muzikologie a vedoucím Ústavu hudební vědy na Karl-Franzens-Universität v Grazu. Jeho knihy patří k zásadním v německojazyčném hudebněvědném prostoru.

Jonáš Hájek se zabývá dopisem, v němž Josef Suk připomíná dirigentovi Františku Neumannovi roku 1922 detaily interpretace symfonie Asrael. Sděluje mu některé z korektur, které v téže sezóně uvedl do praxe Václav Talich s Českou filharmonií, a potvrzuje tak jejich autenticitu. Hájek je vedoucí redaktor nakladatelství Bärenreiter Praha, jeho edice Josef Suk, Symfonie c moll „Asrael“ op. 27 získala cenu Best Edition 2019.

Ivana Círová Hacmacová uzavírá cyklus svých studií, věnovaných dokumentaci osobních předmětů Antonína Dvořáka, jež přibližují skladatelův soukromý život. Mnohé z nich jsou badatelské veřejnosti zcela neznámé, vystavují se pouze příležitostně a nebylo o nich dosud nijak pojednáno. Součástí studie je bohatá fotodokumentace. Hacmacová působí v Národním muzeu – Českém muzeu hudby – Muzeu Antonína Dvořáka v Praze jako kurátorka sbírky fotografií a trojrozměrných předmětů.

Protagonistou rozhovoru je skladatel Marek Keprt, který podrobně rozebírá svoji první plnohodnotnou operu nazvanou Hibiki, hibiki, vzhmoť! Její světová premiéra zahájila 28. srpna 2020 čtvrtý ročník festivalu New Opera Days Ostrava.

K Antonínu Dvořákovi se Opus musicum vrací ještě představením nové knihy muzikologa Ondřeje Šupky nazvané Než nás rozdělí oceán. Autor ji věnoval méně známé životní epizodě skladatele, která se odehrála před jeho odjezdem do USA.

Kritické texty se věnují albu Spellweaving, reflektujícímu na základě archeologických výzkumů lidovou hudbu skotské Vysočiny, dále prvnímu profilovému albu rakouského skladatele Thomase Wallyho a knižnímu vydání korespondence mezi Dobroslavem Orlem a Bjamatem Krawcem.

Mnoho krásných chvil strávených s časopisem Opus musicum i hudbou samotnou vám přeje redakce: Boris Klepal a Helena Spurná

Časopis lze prolistovat i bez přihlášení z webu Opus musicum.

Zakoupit jej můžete online zde na stránkách www.opusmusicum.cz
nebo objednat v tištěné verzi na adrese opusmusicum@opusmusicum.cz

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.