Opus musicum 4/2021

Autor obálky: 
Jiří Šigut
Cena: 100 Kč

V současné době lze najít jen málo témat, která by byla tak třaskavá a zároveň únavná, jako je pandemie koronaviru. Hudba a divadlo patří v tomto ohledu k nejpostiženějším oblastem, mnohá omezení přinutila umělce hledat nové cesty nejen k publiku, ale také k samotné tvorbě. Nouze naučila Dalibory housti ve studiích se zástěnami, nepoužívat sbory, vyhýbat se obsazením větším než malým a v extrémních případech i jakémukoliv osobnímu kontaktu. I proto se Opus musicum v rubrice věnované kompozici vrací k minulému roku. Lucie Páchová a Radim Hanousek se každý po svém vypořádali s omezenými podmínkami pro nahrávání i pro živé hudební produkce, přičemž u obou hrála významnou roli příroda. V prvním případě jako útočiště pro malé skupiny lidí, kteří se na chatě u Pikovic pokoušeli najít cestu ke společné improvizaci bez hierarchických modelů. Ve druhém případě stál na začátku zvuk i pohyb vln na portugalském pobřeží, který se stal východiskem pro kompozici nahrávanou na dálku. Jednoduchá grafická partitura natočená mnoha hudebníky nezávisle na sobě poskytla materiál pro výsledný mix pořízený v prázdném studiu. První dvě studie nového čísla Opus musicum se zaměřují na brněnská témata. Ondřej Pivoda ve své práci reflektuje orchestr Brünner Philharmoniker. Jedná se o první stálý symfonický orchestr na Moravě, jehož činnosti dosud nikdo nevěnoval větší pozornost. Miloš Zapletal zaměřil svou studii na Vladimíra Helferta a důkladnou analýzu jeho teorií o činnosti hudebně-muzejních institucí. Představuje tak nepříliš doceňovanou kapitolu z Helfertova vědeckého života. Jana Vojtěšková představuje edici dopisů Vojtěcha Matyáše Jírovce ze sbírky Rudolfa Morawetze. Ostrava se k Leoši Janáčkovi hlásí stejně intenzivně jako Brno. Propojení obou měst skrze osobu Miloše Štědroně a jeho účasti na konferencích Janáčkiana připomíná Karel Steinmetz. Ředitel Institutu terezínských skladatelů Lubomír Spurný se v rozhovoru věnuje nejen hudebnímu životu v terezínském ghettu, ale také jeho vlivu na rozvoj současného dění v Terezíně. Galerie – Knihovna představuje paměti vynikajícího českého kontrabasisty Miroslava Vitouše, které pod názvem Klíč k životu před nedávnem vydalo nakladatelství Galén. Kritická rubrika se věnuje čtyřem albům, která vydal v uplynulých třech letech slovenský EnsembleSpectrum. Pokrývá na nich nejen činnost generačně spřízněných mladých skladatelů, ale také slovenskou avantgardu 60. let. Další text je věnován opeře Pasažérka od Mieczysława Weinberga, která se po jedenácti letech od světové premiéry letos dočkala již třetího kompletního záznamu. Přeji pěkné chvíle všem, kdo se začtou do Opus musicum. Boris Klepal, šéfredaktor

OBSAH

STUDIE

Orchestr Brünner Philharmoniker v letech 1918–1939. Příspěvek k historii hudebního života brněnských Němců mezi dvěma světovými válkami • ONDŘEJ PIVODA • Studie věnovaná podílu německé hudební komunity na kulturním životě meziválečného Brna

Hudebně-muzejní prezentace z pohledu Vladimíra Helferta • MILOŠ ZAPLETAL • Hudební muzeum jako základní instituce umožňující hudebně-historiografickou práci

Dopisy Vojtěcha Matyáše Jírovce z Morawetzovy sbírky • JANA VOJTĚŠKOVÁ • Jírovcova korespondence z posledních dvou desetiletí jeho života.

KOMPOZICE

Naslouchat, slyšet, improvizovat. Poznámky ke kolektivnímu výzkumu hudební improvizace a poslouchání • LUCIE PÁCHOVÁ • Volná improvizace v dočasně uzavřené komunitě uprostřed přírody

Escape. Mix sound designu reálných zvuků a studiově vytvořeného ansámblu • RADIM HANOUSEK • Kompozice vytvořená z nezávisle natočených partů a terénních nahrávek

ZPRÁVY – UDÁLOSTI

Miloš Štědroň a Ostrava. K životnímu jubileu českého muzikologa a skladatele • KAREL STEINMETZ • Brněnský muzikolog na janáčkovských konferencích v Ostravě

ROZHOVOR

Kultura terezínského ghetta kdysi a dnes • BORIS KLEPAL • Rozhovor s ředitelem Institutu terezínských skladatelů Lubomírem Spurným

GALERIE – KNIHOVNA

Miroslav Vitouš a jeho Klíč k životu • ROBERT ŠKORPIL • Paměti českého kontrabasisty, který pohnul americkým jazz rockem

KRITIKA

EnsembleSpectrum: hrajeme, nahráváme, zvyšujeme tempo • BORIS KLEPAL • Čtyři alba slovenského ansámblu pro hudbu současnosti vydaná za poslední tři roky

Mieczysław Weinberg: Pasažérka. Jedenáct let života na scéně • ISABELLA PARK • Tři nahrávky první opery

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.