Opus musicum 4/2022

Autor obálky: 
Karel Pajma kresba gelovým fixem, 86Å~61 cm, asi 2018
Cena: 100 Kč

Většina z vás si nepochybně povšimla, že pod editorialem předchozího čísla již není podepsán Boris Klepal, bývalý šéfredaktor hudební revue Opus musicum. Rád bych se s posledním letošním výtiskem ohlédl za dobou jeho působení a upřímně mu poděkoval nejen za práci, kterou pro Opus musicum vykonal, ale také za ochotu, podporu a vstřícnost při předávání redaktorských povinností. Nemalá část článků, které jste našli v čísle 3/2022, navíc vznikla ještě z jeho inciativy – poděkování na tomto místě mi tedy přijde obzvláště důležité. Jako šéfredaktor nastoupil Boris Klepal k prvnímu číslu roku 2020 do nezáviděníhodné situace: spoluredaktora stále hledal a epidemie covidu-19, která měla zásadním způsobem ovlivnit kulturní život celého světa, číhala za dveřmi. Navzdory těmto překážkám se Borisi Klepalovi podařilo nejen zachovat provoz i kvalitu periodika, ale současně do něj vnést i zvýšenou pozornost věnovanou moderní hudební tvorbě. Za to vše z pozice redaktora ještě jednou děkuji a Borisi Klepalovi přeji do budoucna jen to nejlepší. Závěrečné číslo letošního ročníku naplnily primárně texty věnující se českým skladatelům – o mladém Leoši Janáčkovi ve vztahu k německé hudební kritice vypovídá studie Miloše Zapletala, zatímco libretu Rusalky a jeho cestě ke skladateli Antonínu Dvořákovi se věnuje článek Veroniky Vejvodové. Obecněji, přesto stále ve vztahu k národní tematice, reflektuje počátky prodeje zvukových nosičů v českých zemích studie Martina Mejzra a Michala Studničného. Rovněž rozhovor čtvrtého čísla patří českému tvůrci – s letošním jubilantem Milošem Štědroněm, který v únoru tohoto roku oslavil 80 let, si o hudební tvorbě pohovořil Miloš Zapletal. Součástí tohoto čísla je také ohlédnutí za 8. ročníkem mezinárodního festivalu Janáček Brno a mezi kritikami naleznete mj. pohled na publikaci Kristýny Znamenáčkové Sólová klavírní tvorba Bohuslava Martinů z pera Kristýny Krejčové či zhodnocení vánočně laděného CD skladatele Jana Vičara Vysoko hvězda od Daniely Střílkové. Můžete se těšit i na další ze série recenzí přibližujících ediční řadu Fontes musicae in Polonia a na předchozí čísla navazuje také akusticky orientovaný článek Ondřeje Jiráska o rozestavění nástrojů v prostoru. Vřele doporučuji rovněž rubriku GALERIE – KNIHOVNA, ve které se dočtete o Karlu Pajmovi i o znovuobjevených hudebních vztazích mezi Českem a Bulharskem. Milé čtenářky, milí čtenáři – přeji hezké chvíle s Opusem a šťastné a poklidné vánoční svátky!
Lukáš Pavlica, redaktor

STUDIE

Mladý Janáček a německá hudební kritika • MILOŠ ZAPLETAL • Role německého tisku v rané janáčkovské recepci

Libreto Rusalky a jeho cesta k Antonínu Dvořákovi • VERONIKA VEJVODOVÁ • Geneze libreta Dvořákovy nejznámější opery

Počátky „prodeje zvuku“ v českých zemích. Vybraní pražští prodejci fonografických válečků a gramofonových desek před první světovou válkou • MARTIN MEJZR; MICHAL STUDNIČNÝ • Sonda do prodeje zvukových nosičů na počátku 20. století

KOMPOZICE

Rozsazení nástrojů v prostoru versus binaurální slyšení • ONDŘEJ JIRÁSEK • Jak pomocí prostoru zajistit vhodné vyznění skladby

ROZHOVOR

Jubilejní rozhovor s Milošem Štědroněm: nikoliv o Baladě pro banditu • MILOŠ ZAPLETAL • Letošní jubilant o své tvorbě

GALERIE – KNIHOVNA

Karel Pajma. Zákruty rovných čar • JAROMÍR TYPLT • Autor obrazů na obálce čísla

Česko-bulharské hudební vztahy znovu objevené • VÍTĚZSLAV GROSS • Sondy z kulturních vztahů mezi Čechy a Bulhary do vzniku ČSR

ZPRÁVY – UDÁLOSTI

Ohlédnutí za 8. ročníkem festivalu Janáček Brno • LUKÁŠ PAVLICA; TEREZA OPÁLKOVÁ; PETR MEČKOVSKÝ • Mezinárodní operní a hudební festival

KRITIKA

Vánoční kantáty Jana Vičara • DANIELA STŘÍLKOVÁ • Nejnovější autorské CD muzikologa a skladatele

Kristýna Znamenáčková: Sólová klavírní tvorba Bohuslava Martinů • KRISTÝNA KREJČOVÁ • Pohled na dílo Martinů pro sólový klavír

Johann Thamm (1719–1787) / Anton Weigang? (1751–1829). Opella de Passione Domini • PETR MEČKOVSKÝ • Skladby k pašijovým meditacím jezuitského řádu

Simon Praunstein (1571–1624). Litaniae et Hymni • VLADIMÍR MAŇAS • Edice skladeb ze znovunalezeného kodexu

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.