Opus musicum 4/2023

Autor obálky: 
Hana Svobodová, Prosím nakresli mi ptáčka, 2022, kombinovaná technika
Cena: 100 Kč

Podobně jako se horké léto neodvratně přehouplo v neméně teplý podzim, přišel čas také na další číslo hudební revue Opus musicum. Letošní čtvrté číslo přináší druhý díl studie Vojena Drlíka Za vidinou velkoměsta o brněnské operetní produkci první poloviny 20. století. Kontrastem k tradičnějšímu tématu je studie Gabriely Stašové Ženy v černém, která se věnuje zastoupení a postavení žen v metalové subkultuře, resp. faktorům ovlivňujícím vizuální identitu metalistek v současném Česku. O fascinujícím procesu vihuelové intabulace se dočtete v rubrice kompozice v článku Kateřiny Maňákové. Na předchozí číslo navazuje rozhovor mapující dva nejvýraznější brněnské soubory věnující se současné hudební tvorbě – tentokrát jsme hovořili s Viktorem Pantůčkem, dramaturgem tělesa Brno Contemporary Orchestra. Na stránkách tohoto čísla naleznete také již tradiční souhrnné ohlédnutí za letošním ročníkem hudebního festivalu Forfest z pera Vojtěcha Mojžíše a pokračuje rovněž pravidelný výběr z literární pozůstalosti Josefa Berga od Jaroslava Šťastného. Číslo uzavírá trojice kritik: knize Jiřího Plocka Píseň jako symbol se věnoval Martin Flašar, knihu Hana Janků – Dobře utajená hvězda z pera Jitky Fukačové vyprávějící o osudu proslulé brněnské zpěvačky přiblížil ve svém textu Miloš Štědroň a publikaci Mé celoživotní janáčkování: Hovory nejen o hudbě od autorů Miloše Štědroně a Jiřího Hanuše se věnuje kritika Karla Steinmetze. Ačkoliv v redakci již usilovně pracujeme na pátém čísle, můžeme rovněž s radostí potvrdit, že se plně věnujeme také přípravě slíbeného mimořádného sedmého čísla, které bude věnováno oslavě výročí Besedního domu, resp. konferenci, kterou za tímto účelem uspořádala Filharmonie Brno. Děkujeme Filharmonii Brno za projevenou důvěru a těšíme se, až Vám, našim čtenářům, mimořádné číslo představíme. Do té doby přejeme příjemné počtení toho aktuálního a příjemný zbytek babího léta.
Lukáš Pavlica, redaktor

STUDIE

Za vidinou velkoměsta. Brněnské snažení o vlastní původní operetu od roku 1919 do roku 1944. (2. část)
• VOJEN DRLÍK • Sonda do brněnské operetní produkce první poloviny 20. století

Ženy v černém. Faktory ovlivňující vizuální identitu metalistek v současném Česku • GABRIELA STAŠOVÁ • Sociologický výzkum ženské identity v metalové subkultuře

KOMPOZICE

Proces vihuelové intabulace podle instrukcí Juana Bermuda • KATEŘINA MAŇÁKOVÁ • Převod vokálních skladeb do strunných nástrojů dle starých španělských mistrů

ROZHOVOR

S Viktorem Pantůčkem o Brno Contemporary Orchestra • LUKÁŠ PAVLICA • Dramaturg brněnského souboru nejen o nové sezóně

GALERIE – KNIHOVNA

Z literární pozůstalosti Josefa Berga IV. • JAROSLAV ŠŤASTNÝ • Dosud neznámé literární dílo významného brněnského skladatele

ZPRÁVY – UDÁLOSTI

Forfest 2023 • VOJTĚCH MOJŽÍŠ • Ohlédnutí za 34. ročníkem festivalu současného umění s duchovním zaměřením

KRITIKA

Jiří Plocek: Píseň jako symbol: Po stopách fenoménu lidské kultury. • MARTIN FLAŠAR • Od nejstarších hudebních památek k YouTube

Jitka Fukačová: Hana Janků – dobře utajená hvězda / příběh světové slávy i zapomnění velké české pěvkyně. • MILOŠ ŠTĚDROŇ • Portrét brněnské pěvkyně

Miloš Štědroň, Jiří Hanuš: Mé celoživotní janáčkování. Hovory nejen o hudbě • KAREL STEINMETZ • Kniha rozprav vydaná k příležitosti životního jubilea

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.