Opus musicum 5/2008

Autor obálky: 
Ivan Chatrný
Cena: 70 Kč

OBSAH

Studie & analýzy

str. 4
Janáček a „vojenský motiv“ v Salome
John Tyrrell - přeložil Martin Flašar

str. 8
Leoš Janáček: Balada blanická. Okolnosti vzniku díla a jeho recepce
- Oldřich Lána

str. 14
Leoš Janáček a Břetislav Bakala – edice vzájemné korespondence
- Libuše Janáčková

str. 24
Jaká má být opona aneb požadavek umění ideového a stranického
není provincionalismus
- Jiří Zahrádka

Události
str. 33
Mezinárodní hudebněvědné kolokvium „Dílo Leoše Janáčka v kontextu evropské kultury“
- Petr Ch. Kalina

str. 35
Několik poznámek k janáčkovské tematice Moravského podzimu 2008
- Alena Borková

str. 37
Mladí klavíristé soutěžili v Budapešti
- Vladimíra Sláviková

str. 39
Moravští skladatelé varhanám
- Hana Bartošová

str. 41
Legenda brazilského popu Caetano Veloso
- Tereza Horlitz

Rozhovor

str. 43
Pierre Boulez: Janáčkův čas ještě přijde
- Wanda Dobrovská

str. 46
Janáček po anglicku. Rozhovor s Johnem Tyrrellem
- Martin Flašar

Soudobá hudba
str. 49
Amériques na břehu Dunaje – Edgard Varèse v Linci
- Martin Flašar

Recenze
str. 51
John Tyrrell: Janáček. Years of a Life. Volume 2 (1914–1928). Tsar of the Forests
- Veronika Vejvodová

str. 52
Ivan Poledňák: Hudba jako problém estetiky
- Lubomír Spurný

str. 53
DVD Leoš Janáček: From the house of the dead
- Miloš Štědroň

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.