Opus musicum 5/2013

Autor obálky: 
Petr Nikl
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

vznik uměleckého díla je dlouhým procesem, na  jehož konci může být
text, partitura, malířské plátno, prostorový objekt a  celá řada dalších
artefaktů. Ještě v 19. století byl moment vzniku díla jasnou dělící čárou
mezi tvůrčím procesem a následnými dějinami recepce onoho díla. Tehdy
ovšem vznikalo tzv. opus perfectum, tedy umělecké dílo dokončené, jasně
demarkované, jehož život dále pokračoval právě jen v rámci opakované
interpretace a následné recepce. Posledních několik desítek let však často
vznikají tzv. otevřená umělecká díla, jejichž přesná podoba vlastně ani
neexistuje, neboť jsou dotvářena při každém dalším provedení. Interpreti
a mnohdy i recipienti se stávají spolutvůrci, romantický model exkluzivity
tvůrce již patří minulosti. Co ale trvá dodnes, je touha tvůrce vidět
či slyšet své dílo veřejně provedené a sledovat reakce publika. Jakými peripetiemi
procházela Janáčkova Sinfonietta a Novákova Bouře při svém
vzniku, premiérových a  dalších uvedeních, se dočtete ve  studiích Jiřího
Zahrádky a  Ondřeje Pivody. Jak uvádění svých hudebně dramatických
děl vidí současná autorská dvojice Ondřej Kyas a  Pavel Drábek, se dozvíte
v  rozhovoru s  těmito kmenovými autory souboru Ensemble Opera
Diversa. Další studie přinášejí téma nejstarších českých lesních rohů,
problematiku kramářských tisků s  duchovní tematikou a  na  první část
studie o Kirnbergerově ladění z minulého čísla navazuje završující druhý
díl. Naši recenzenti pro vás také zhodnotili koncerty hudebních festivalů,
knižní publikaci a CD nahrávku. Prožijte krásný pestrobarevný podzim
a zůstaňte našimi čtenáři ve všech ročních obdobích.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Od sokolských Fanfár přes Symfoniettu vojenskou, sletovou až po Sinfoniettu • Jiří Zahrádka (str. 6)

Problematika kramářských tisků s duchovní tematikou se zaměřením
na mariánský kult • Kateřina Smékalová (str. 34)

Nejstarší české lesní rohy ve sbírce Českého muzea hudby v Praze • Tereza Berdychová (str. 50)

Bouře Vítězslava Nováka a její provedení v letech 1910–1913 • Ondřej Pivoda (str. 65)

Teoretická východiska a praktické aspekty Kirnbergerova ladění. Část II. • Martin Celhoffer (str. 79)

Události

Daniel v jámě lvové – česká premiéra • Kateřina Smékalová (str. 90)

Padesát odstínů kvality pro každého. Zamyšlení nad dramaturgií ročníků
Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk • Eva Mikulášková (str. 94)

Claudio Monteverdi zahájil druhou sezónu Czech Ensemble Baroque v Brně • Martin Flašar (str. 98)

„Hle, přede mnou je vytoužený okamžik...“ • Gabriela Všetičková, Gabriela Coufalová (str. 101)

Michal Cihlář: The Velvet Underground • Marta Sylvestrová (str. 104)

Rozhovor

Ponava (Zmizelé řeky)
Rozhovor s Ondřejem Kyasem a Pavlem Drábkem • Martin Čurda (str. 106)

Recenze

Laurence Dreyfus: Wagner and the Erotic Impulse • Jana Michálková Slimáčková (str. 114)

CD: Bjarnat Krawc: Kammermusik. 3 CD • Petr Ch. Kalina (str. 116)

Infoservis (str. 118)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.