Opus musicum 5/2014

Autor obálky: 
Petr Veselý
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,
Rok české hudby 2014 je stále ještě v plném proudu a nám se do pátého
letošního čísla Opus musicum podařilo nashromáždit několik příspěvků,
které se české hudby týkají. První dvě studie jsou dvořákovské ‒ Kateřina
Nová zpracovala neznámé osudy Dvořákova amerického sekretáře Josefa
Jana Kovaříka, který byl sám výborným hudebníkem. Kovařík strávil
s rodinou Antonína Dvořáka delší čas a oba umělce pojilo i upřímné přá-
telství. Mnoho zajímavých svědectví obsahuje i druhá studie Veroniky
Vejvodové věnovaná premiéře Dvořákovy opery Armida. Vedle peripetií
prvního nastudování a  dokladů o  těžkostech kolem premiéry poslední
Dvořákovy opery přináší studie i cenné zprávy o přátelském a kolegiálním
vztahu Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. I Janáček velmi intenzívně
prožíval premiérové nastudování své opery Příhody lišky Bystroušky,
od něhož letos uplynulo právě devadesát let. Při této příležitosti vznikla
studie Jiřího Zahrádky, která dokumentuje přípravy na  premiéru v  brněnském
Národním divadle a  přináší spoustu obrazového materiálu.
Aby byl český hudební Parnas úplný, zbývá zařadit Bedřicha Smetanu
‒ recenzi jeho opery Čertova stěna, kterou má na  repertoáru Národní
divadlo moravskoslezské v Ostravě, připravila Karla Hofmannová. Vedle
hudebních skladatelů bychom v Roce české hudby neměli zapomínat ani
na  hudební interprety. Klavírista Josef Faměra patřil do  malé skupiny
českých předválečných virtuózů, kteří se proslavili možná více v Evropě
než doma. Tohoto pozoruhodného interpreta, který byl po  dvanáct let
dvorním doprovazečem houslisty Františka Ondříčka, přibližuje studie
Kateřiny Hnátové. Jsme rádi, že po delší době můžeme našim čtenářům
nabídnout texty slovenských kolegů, a  to hned dva. Elena Letňanová
shrnula dění na festivalu Forfest a Daniel Matej sumarizoval čtvrtstoletí
fenoménu Ars Electronica v rakouském Linci. I rozhovor s portugalským
klavíristou a  pedagogem Miguelem G. Henriquesem je spojen tenkými
nitkami s  českým prostředím. Rozhovor i  následnou recenzi Henriquesovy
knihy připravila česká klavíristka a  pedagožka Ingrid Sotolářová,
která žije na Pyrenejském poloostrově a propaguje tam českou hudbu již
od roku 1992. Přejeme příjemné chvíle s naší hudební revuí a poklidný
konec roku 2014.
Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Josef Jan Kovařík – neznámé osudy Dvořákova amerického sekretáře • Kateřina Nová (str. 6)

„Pro dílo jest jen přáti rostoucího pochopení“
K premiéře poslední Dvořákovy opery Armida • Veronika Vejvodová (str. 21)

Klavírista Josef Faměra zemřel před sto lety • Kateřina Hnátová (str. 37)

„Ja, ja, tak to ma byt!“ Několik poznámek k prvnímu nastudování Janáčkových
Příběhů lišky Bystroušky v brněnském Národním divadle • Jiří Zahrádka (str. 51)

Rukopisná sbírka árií z konce 17. století z fondu Moravské zemské
knihovny v Brně • Michaela Macháčková (str. 66)

Události

Štvrťstoročie medzinárodného festivalu FORFEST 2014 • Elena Letňanová (str. 78)

Spomienky na budúcnosť. Ars Electronica 1979–2014 • Daniel Matej (str. 85)

Čertova stěna v Ostravě hledá paralely k autorově osudu • Karla Hofmannová (str. 90)

Znojmo perlilo českou hudbou, Rameauem i vínem • Vladimír Čech (str. 94)

Zpívající Orfeus • Andrea Husseiniová (str. 100)

Rozhovor

Rozhovor s portugalským klavíristou a pedagogem
Miguelem G. Henriquesem • Ingrid Sotolářová (str. 102)

Recenze

Miguel G. Henriques: Th e (Well) Informed Piano: Artistry and Knowledge • Ingrid Sotolářová (str. 106)

Infoservis (str. 110)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.