Opus musicum 5/2016

Autor obálky: 
Miroslav Šnajdr
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

studie Jany Laslavíkové, kterou vám přinášíme v tomto čísle, mapuje operní provoz bratislavského městského divadla v posledním desetiletí 19. století v době sílící maďarizace. Dočtete se, jakým způsobem ovlivnil divadelní život v té době německý ředitel Emanuel Raul. Výzkumem operních scén v tehdejší Praze, Brně, Olomouci, Bratislavě a dalších městech lze postupně rozkrývat úzké propojení mezi hudbou a dobovou společenskou situací v konkrétních regionech a městech. Základní výzkum nadále odhaluje a potvrzuje, že hudba fungovala jako politikum. Hudba jako ideový štít sehrála svou roli i v předválečných bojích o Dvořáka, které navázaly na ještě starší boje smetanovské. Studie Veroniky Vejvodové dokumentuje názorový přerod muzikologa Vladimíra Helferta, jenž se postupně vymanil z tábora striktně protidvořákovského. Změna politické situace v době Protektorátu Čechy a Morava sehrála důležitou roli i v životě Celestina Rypla, jehož jméno posléze upadlo v zapomnění. Kateřina Nová přináší v tomto čísle životopisná data, která tvoří obrysy osobnosti vystudovaného právníka, klavíristy a hudebního skladatele. O jeho skladatelském odkazu se potom dočtete v příštím čísle. Mnozí hudebníci se do politiky zapletli osobně, někteří se jen snažili využít pomoci vlivných přátel z politických kruhů, od nichž čekali pomoc ve formě důležitých doporučení či subvencí. Bohuslav Martinů těžil ze známosti s Jaroslavem Jindrou, pracovníkem Ministerstva zahraničních věcí, který se vypracoval až na osobního tajemníka ministra. Osobnosti Jaroslava Jindry a korespondenci s Bohuslavem Martinů je věnována studie Jaromíra Synka. Rubrika recenzí přináší mimo jiné informace o publikaci Tatiany Pirníkové věnované kontroverzní osobnosti – skladateli Otovi Ferenczymu, jehož působení na Slovensku v době totality poznamenalo kolegy z hudební branže. Jeho jméno shodou okolností zaznělo i v souvislosti s festivalem Forfest, jehož 27. ročník pro vás zhodnotila Elena Letňanová. Jak se vyjevuje, hudba a politika jsou mnohdy provázané více, než by se očekávalo. Při četbě pátého letošního čísla Opus musicum vám přeji pohodu a otevřenou mysl. Možná, že při četbě osudů výše zmíněných postav hudebních dějin pocítíte, že si dnes vlastně žijeme nadmíru spokojeně.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Operná produkcia na scéne Mestského divadla v Prešporku počas pôsobenia nemeckého riaditeľa Emanuela Raula • Jana Laslavíková (str. 6)

Celestin Rypl – osud neznámého skladatele (I. část) • Kateřina Nová (str. 25)

„Za svými omyly šel jsem vždy s poctivými úmysly.“
Proměny pohledu Vladimíra Helferta na dílo Antonína Dvořáka • Veronika Vejvodová (str. 37)

„Stále se třískati hlavou do zdi...“ Korespondence Bohuslava Martinů s Jaroslavem Jindrou • Jaromír Synek (str. 59)

Události

Dvadsiaty siedmy FORFEST 2016 • Elena Letňanová (str. 70)

Ohlédnutí za letošním Brněnským varhanním festivalem • Judita Kučerová (str. 80)

Fónická poezie Jiřího Valocha • Jana Písaříková (str. 86)

Rozhovor

„V umění i v případě koncertního sálu platí, že jen to nejlepší je dost dobré.“
Rozhovor s hobojistou Vilémem Veverkou • Kateřina Hnátová (str. 88)

Recenze

Tatiana Pirníková: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho • Jindřiška Bártová (str. 94)

Jan Dismas Zelenka: Missa Divi Xaverii ZWV 12 (notová edice + CD) • Jiří Sehnal (str. 96)

CD Bohuslav Martinů: Ariane. Double concerto • Martin Flašar (str. 98)

Infoservis (str. 100)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.