Opus musicum 5/2018

Autor obálky: 
Vendula Chalánková
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

druhá polovina letošního roku obsahuje několik významných událostí, které chceme v tomto čísle Opus musicum rozmanitě reflektovat. Je tu samozřejmě ono největší a obecně nespočetněkrát připomínané 100. výročí založení Československa – dnes sice oficiálně existuje Česká a Slovenská republika, ale vzhledem k tomu, že velká část Brna mluví slovensky, vnímám naše soužití (alespoň v jihomoravském regionu) spíše jako československé. V průběhu staletí umění často reagovalo na společenské a politické dění v konkrétní zemi, nebo v celoevropském měřítku. Oslavné kantáty, opery na historické motivy, často se zobrazením politických intrik a činů význačných panovníků, vojevůdců a národních hrdinů – to jsou velmi časté inspirace hudebních opusů napříč dějinami. Dokonce i po roce 2000 vznikaly hudebně dramatické skladby inspirované érou stalinismu v tehdejším Československu – právě o nich pojednává studie Heleny Spurné. Jeden úhel pohledu (zpravidla dominantní) je ten, pod kterým sledujeme a komentujeme vlastní historii my sami. Ovšem velmi zajímavé jsou potom náhledy externích nezaujatých pozorovatelů, jak se o tom můžete přesvědčit v článku Miloše Štědroně – ten vzpomíná na nedávno zesnulého anglického muzikologa Johna Tyrrella, který měl k českému prostředí velmi blízko, naučil se náš jazyk, pobýval v Brně a české dobové dění též komentoval. Kromě výročí založení republiky tu máme jedno jubileum čistě hudební a tím je 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka. Historii vzniku a další život Janáčkova Úvodu k Její pastorkyni podrobně popisuje studie Jiřího Zahrádky. Jakým způsobem je o Janáčkovo dědictví pečováno, přibližuje text Evy Drlíkové a Aleny Němcové, které působily ve vedení Nadace Leoše Janáčka v Brně od roku 1991. Dozvíte se o historii této nadace, jejím poslání a konkrétních podporovaných projektech. Jedním z nich je i mezinárodní hudební festival Janáček Brno 2018, který právě v těchto dnech probíhá. Poslední událostí, kterou zde nemůžeme vynechat, je příchod nového šéfdirigenta Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese, který podepsal v Brně smlouvu na následující čtyři sezóny. Vše o něm osobně i jeho plánech s filharmonickým orchestrem se dočtete v exkluzivním rozhovoru, který jsme pro vás připravili. V neposlední řadě bych ráda připomněla, že dokončujeme přípravu jubilejního 50. ročníku naší hudební revue Opus musicum, která vychází nepřetržitě od roku 1969 – tímto se k množině letošních výročí připojujeme.

Ať už budete hudbu poslouchat v koncertní síni, v divadle či doma, nebo si o ní budete jen číst, přeji vám za celou redakci krásné zážitky.

Kateřina Hnátová

OBSAH

STUDIE

Chorbuch opavského farního kostela z konce 16. století • Magdalena Dostálová (str. 6)

Franz Schubert pohledem dneška (ke 190. výročí skladatelova úmrtí) • Vojtěch Kyas (str. 19)

Janáčkův Úvod k Její pastorkyni • Jiří Zahrádka (str. 27)

Dokumentární opery o éře stalinismu v Československu aneb Milada Horáková a ti druzí • Helena Spurná (str. 51)

UDÁLOSTI

Čtvrtstoletí nadačního janáčkování • Eva Drlíková, Alena Němcová (str. 72)

John Tyrrell – Years of a Life (1942–2018) • Miloš Štědroň (str. 78)

MORAVSKÁ GALERIE

Inez Tuschnerová: Ozvučený textilní objekt • Andrea Březinová (str. 84)

ROZHOVOR

„Dnešní mladí skladatelé by měli mít šanci slyšet provedení svých děl.“ Rozhovor s Dennisem Russellem Daviesem – novým šéfdirigentem Filharmonie Brno • Kateřina Hnátová (str. 86)

RECENZE

Jan Kouba: Slovník staročeských hymnografů (13.–18. století) • Stanislav Tesař (str. 93)

Pavla Semerádová – Eliška Šedivá: Catalogus collectionis operum artis musicae de monasterii siloensis Catalogus musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series. • Lukáš M. Vytlačil (str. 97)

Neuvěřitelný šlendrián. Noticka k recenzi Lukáše M. Vytlačila z Opus musicum, č. 4, s. 96–98 • Vladimír Maňas, Lumír Škvařil, Pavel Žůrek (str. 100)

INFOSERVIS (str. 101)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.