Opus musicum 5/2019

Autor obálky: 
Tomáš Hlavenka
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,
dalo by se říci, že tímto číslem Opus musicum prolíná motiv plynutí. V rozsáhlé studii Jiřího Zahrádky, která je věnována genezi a recepci Janáčkovy opery Káťa Kabanová, je obsaženo již v úvodním citátu – Janáček přirovnal tvůrčí proces k proudu krásné řeky Volhy. Měl na mysli plynutí a jistě i sílu a nesmlouvavost říčního toku, který se nikdy nezastavuje, nezaváhá. Jak plyne čas, si vždy znovu uvědomujeme, když náš svět někdo opouští – tentokrát to byla Eliška Nováková, klavíristka a pedagožka, manželka hudebního skladatele Jana Nováka. Jistě vás zaujme vzpomínkový text, který připomíná životní pouť manželů Novákových a jejich osudy v emigraci. Radim Hanousek připravil rozhovor se švýcarským trombonistou Rolandem Dahindenem, který poutavě hovoří o fenoménu času v souvislosti s vnímáním uměleckého díla. Jako umění definuje pouze proces tvorby, hotové dílo pak za umění nepovažuje, jen další proces jeho interpretace a aktivního vnímání člověkem (zde nezapře svou podstatu hudebního improvizátora, který neulpívá na danostech). V tomto smyslu by k tématu plynutí a vnímání mohla přispět i recenze Miloše Štědroně, který zhodnotil celoživotní přínos muzikologa Karla Steinmetze na poli janáčkovského bádání. Recenze sumarizuje, hodnotí, ale nastoluje zároveň i obecnější naléhavější otázku – v jakém jazyce dnes publikovat, aby důležité poznatky a výsledky muzikologického bádání doputovaly, kam mají. Dřívější dominanci německého jazyka vystřídala dnes angličtina a stala se univerzálním dorozumívacím jazykem prakticky všech vědeckých komunit. Existují však texty v českém jazyce, které se ke čtenářům ve zbytku světa bohužel nikdy nedostaly, což neznamená, že byly nedostatečně „světové“. Oč lépe je na tom univerzální jazyk hudby, který nepotřebuje žádné překlady a vysvětlivky. Mocný proud Janáčkovy hudby se již celá desetiletí valí řečištěm divadelních orchestřišť a koncertních sálů a strhává s sebou další obdivovatele, kteří si Janáčkovo dílo dříve či později zamilují.
Za celou redakci vám přeji radost z vnímání a prožívání hudby a příjemné počtení. / Kateřina Hnátová

OBSAH

STUDIE

Italská sepolkra Johanna Heinricha Schmelzera • Petr Slouka
Předměty denní potřeby Antonína Dvořáka ve sbírkovém 23 fondu Muzea Antonína Dvořáka (II. část) • Ivana Círová Hacmacová
„Dílo mi z pera proudilo jako krásná řeka Volha.“ Ke genezi a recepci Janáčkovy Káti Kabanové • Jiří Zahrádka

UDÁLOSTI

Dvořákova Praha 2019 • Anna Šerých
„Ale ano, to je přece skvělý nápad!“ Poděkování a ohlédnutí za Eliškou Novákovou • Martin Flašar – Pavel Žůrek

MORAVSKÁ GALERIE

Hodiny s hudebními motivy • Alena Krkošková

ROZHOVOR

„Pouze v procesu tvorby a v průběhu vnímání uměleckého díla existuje čas.“ Rozhovor s Rolandem Dahindenem • Radim Hanousek

RECENZE

Karel Steinmetz: Muzikologické studie • Miloš Štědroň

INFOSERVIS

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.