Opus musicum 5/2023

Autor obálky: 
Hana Svobodová, Protipóly, 2018, kombinovaná technika
Cena: 100 Kč

Dny se krátí a s nedávnou změnou času souvisejí omezené možnosti k venkovním aktivitám. Tato doba nahrává čtení v teple obývacích pokojů a my v aktuálním čísle nabízíme mimořádně bohatý obsah. Odborné studie otevírá Jana Franková textem o komické opeře Antonína Rejchy Gusman, kterou rekonstruovala pro provedení na Olomouckých barokních slavnostech v létě 2021. Tereza Opálková rozvíjí myšlenky své bakalářské práce, analyzuje mešní propria Františka Gregora Emmerta a zasazuje je do kontextu jeho duchovní tvorby. Mimořádná třetí studie z pera Karla Steinmetze je věnována stému výročí (17. října) narození v Ostravě působícího muzikologa, etnografa, rozhlasového pracovníka a ředitele filharmonie Ivo Stolaříka. Patrik Červák se v rubrice Kompozice zamýšlí nad nacionálními motivy a motivacemi v pozdním díle Clauda Debussyho. Rozhovor tentokrát vedla Tereza Opálková se svým někdejším učitelem, skladatelem a pedagogem Radimem Bednaříkem. Předposlední díl ukázek z literární pozůstalosti Josefa Berga představuje text s názvem Matějská pouť. Nedávno skončenému 52. ročníku Moravského podzimu je věnována obsáhlá souhrnná recenze osvědčeného tandemu Tereza Opálková & Petr Mečkovský, která pokryla takřka všechny koncerty. Číslo uzavírá knižní recenze publikace o životě a díle slovenského skladatele a pedagoga Tadeáše Salvy z pera Viktora Velka a recenze CD kanadské klavíristky Francine Kay s repertoárem z děl českých skladatelů, kterou napsal Jan Charypar. Na závěr můžeme s radostí oznámit, že přípravy speciálního sedmého čísla jsou již v plném proudu. Přejeme barevné podzimní dny strávené s Opusem!
Martin Pašek, redaktor

STUDIE

Komická opera Gusman Antonína Rejchy a možnosti jejího provedení • JANA FRANKOVÁ • Rekonstrukce barokní opery v přímém přenosu
Mešní propria Františka Gregora Emmerta v kontextu skladatelovy duchovní tvorby • TEREZA OPÁLKOVÁ • Analýza díla brněnského skladatele
Pohled na život a dílo Ivo Stolaříka (1923–2010), ostravského muzikologa, etnografa, hudebního publicisty a pedagoga • KAREL STEINMETZ • Ke stému výročí narození osobnosti hudební Ostravy

KOMPOZICE

Faunovo pozdní nacionalistické odpoledne: Debussyho hudba za Velké války • PATRIK ČERVÁK • Francouzské prvky v Debussyho pozdním díle

ROZHOVOR

„Studium skladby je velmi sofistikovaný a náročný umělecký obor volné tvorby“. Rozhovor s Radimem
Bednaříkem • TEREZA OPÁLKOVÁ • Rozhovor skladatelky s jejím bývalým učitelem

GALERIE – KNIHOVNA

Z literární pozůstalosti Josefa Berga V. • JAROSLAV ŠŤASTNÝ • Dosud neznámé literární dílo významného brněnského skladatele

ZPRÁVY – UDÁLOSTI

Ohlédnutí za 52. ročníkem festivalu Moravský podzim • TEREZA OPÁLKOVÁ, PETR MEČKOVSKÝ • Souhrnná recenze festivalu

KRITIKA

Michal Ščepán: Tadeáš Salva. Život a dielo. • VIKTOR VELEK • Biografie slovenského skladatele a pedagoga
Životem a snem. The Things Lived and Dreamt. Suk, Janáček, Kaprálová, Dvořák, Smetana. • JAN CHARYPAR • Čeští autoři v provedení kanadské klavíristky

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.