Opus musicum 6/2008

Autor obálky: 
Ivan Chatrný
Cena: 70 Kč

OBSAH

Studie & analýzy

str. 4
Tvůrčí období a životní osudy skladatele Miloslava Ištvana – I. díl
- Radomír Ištvan

str. 12
Miloslav Ištvan pohledem teoretika i ušima posluchače
- Leoš Faltus

str. 14
Dodatky k Miloslavu Ištvanovi – co se do knihy nedostalo
- Jindřiška Bártová

str. 17
Ženy, skladatelé a romantika peněz v 19. století
- Jiří Kopecký

str. 21
Čímž považuji pěveckou dráhu této dámy za skončenou...
Poznámky k pedagogickému působení Emy Destinnové
- Nikola Slabáková

Události

str. 24
Nový bayreuthský Parsifal: Hasifala nahradil Nazifal
- Vladimír Čech, Karel Ludvík

str. 27
Vytříbená dramaturgie pátého Svatováclavského hudebního festivalu
- Jiří Čech

str. 29
Jubilejní 15. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci
- Alice Kučerová

str. 31
Liška Bystrouška a Její pastorkyňa na festivalu Janáček Brno 2008
- Boris Klepal

str. 34
Sigur Rós – témbry z Islandu
- Tereza a Stefan Horlitz

Rozhovor

str. 36
55 let Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Rozhovor s ředitelkou školy Soňou Javůrkovou
- Hana Adámková

Stará hudba

str. 38
Alas, poor Yorick! aneb Z čeho citoval Ryba? Poznámky k první autobiografii J. J. Ryby
- Andreas Hoffmann-Kröper

str.41
Polemika se studií J. Šebesty Kompoziční činnost Kryštofa Haranta
aneb kam s „Dlabaczem“ (Opus musicum 3/2008)
- Vladimír Maňas

Soudobá hudba

str. 42 Czech-born American Karel Husa
- Jiří Vysloužil

Recenze

str. 45 Zdeněk Sýkora: Grafika
- Jiří Zahrádka

str. 46
Milan Kuna: Dvakrát zrozený. Život a dílo Karla Reinera
- Ondřej Pivoda

str. 49
Jitka Bajgarová: Hudební spolky v Brně a jejich role
při utváření „hudebního obrazu“ města 1860–1918
- Kamil Bartoň

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.