Opus musicum 6/2012

Autor obálky: 
Jan Merta
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

kalendářní rok se chýlí ke svému konci a vám se dostává do rukou šesté
číslo hudební revue Opus musicum, které uzavírá letošní čtyřiačtyřicátý
ročník. Tentokrát jsme pro vás připravili hned šest studií, zabývajících se
fenomény spojenými s hudbou od středověku až po 20. století, přičemž
jejich tematické propojení je v zásadě dvojí. Prvním styčným bodem
je oblast hudební teorie, jíž se z různých úhlů pohledu věnují ve svých
příspěvcích Martin Celhoff er, Romana Klementová a částečně i Silvana
Karafi átová. Druhý tematický okruh pak představují stati Jany Spáčilové,
Jiřího Kopeckého a Heleny Spurné, které se zabývají problematikou
hudebního divadla. Pokud sledujete a navštěvujete české hudební festivaly,
jistě jste již zaznamenali jak pražské festivaly Archaion kallos a Contempuls,
tak i brněnský festival Janáček Brno, jejichž letošní ročníky pro
vás v rubrice událostí zhodnotili Evžen Kindler, Matěj Kratochvíl a Karla
Hofmannová. Patrně se však shodneme na tom, že jen málokdo se může
v současné době vypravit za hudebními zážitky až do New Yorku, jako
náš stálý recenzent Boris Klepal. Proto vás jistě zaujme jeho skvěle napsaný
text, ve kterém se dočtete například o festivalu Beyond Cage, opeře
Th e Tempest Th omase Adèse nebo o jednom z koncertů Newyorské fi lharmonie.
Kateřina Hnátová pro vás připravila rozhovor s novým ředitelem
Janáčkovy Filharmonie Ostrava Janem Žemlou a nechybí ani recenze tří
pozoruhodných knih a jednoho CD. Doufáme tedy, že v obsahu posledního
letošního čísla Opus musicum naleznete čtivé a přínosné texty, na
jejichž četbu si uděláte čas i mezi jinými radostmi vánočního období.

Jan Karafiát

OBSAH

Studie

Epistemologická východiska fenoménu musica ficta • Martin Celhoffer (str. 6)

Reflexe sonátové formy v anglo-americkém prostředí 20. století • Romana Klementová (str. 16)

K repertoáru italské opery v Holešově ve 30. letech 18. století • Jana Spáčilová (str. 27)

Moniuszkova opera Halka na pražské scéně (1868–1898) • Jiří Kopecký (str. 36)

Vítězslav Nezval a hudba • Silvana Karafiátová (str. 47)

Operní inscenace Oldřicha Stibora • Helena Spurná (str. 58)

Události

Festival Janáček Brno 2012 - jaký byl? • Karla Hofmannová (str. 71)

Festival Contempuls 2012 • Matěj Kratochvíl (str. 81)

New York City – hudba všeho druhu • Boris Klepal (str. 85)

Třetí ročník festivalu Archaion kallos • Evžen Kindler (str. 92)

Josef Šíma: Krajina • Yvona Ferencová (str. 96)

Rozhovor

"Ostrava mě svou atmosférou ihned pohltila,"
říká nový ředitel JFO Jan Žemla • Kateřina Hnátová (str. 98)

Recenze

Vít Aschenbrenner: Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje
v Klatovech v 18. století • Vladimír Maňas (str. 103)

Václav Věžník: Zpívali v Brně • Miloš Schnierer (str. 106)

Peter Wicke: Rock und Pop. Von Elvis Presley bis Lady Gaga • Jiří Bernkopf (str. 109)

CD: NajPonk: Th e Real Deal • Jan Karafiát (str. 112)

Infoservis (str. 114)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.