Opus musicum 6/2014

Autor obálky: 
Petr Veselý
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

držíte v  rukou poslední letošní číslo časopisu Opus musicum. Uplynulý
Rok české hudby nepřinesl jen množství hudebněkulturních událostí,
ale vznesl také otázku pozice české hudební vědy jako vědecké disciplíny
v  současné odborné i  laické společnosti. Nedávné 49. mezinárodní hudebněvědné
kolokvium (Mýtus a  skutečnost české hudební vědy, Brno,
24.−26. listopadu) i konference České společnosti pro hudební vědu (Stá-
vající hudební instituce – jejich stav a perspektivy, Praha, 7.−8. listopadu)
se pokusily o zhodnocení oboru institucionálně u nás ustanoveného
před více než sto lety. Již klíčová slova programů těchto konferencí − perspektiva,
tradice, budoucnost, mýtus − předestřela mnohé otazníky v nynějším
postavení hudební vědy. V  souvislosti se zhodnocením odkazu
výrazných osobností, které bylo převažujícím námětem obou konferencí,
a také vzhledem k výjimečné osobnosti letos zesnulé Svatavy Přibáňové,
jsme se rozhodli rozšířit rubriky aktuálního čísla časopisu o vzpomínku
na  tuto významnou janáčkovskou badatelku, která byla po  desetiletí
spjata s  Oddělením dějin hudby Moravského zemského muzea v  Brně.
Ostatně tématu hudebních (a kulturních) institucí jako zřízení materiální
i duchovní povahy se týká většina příspěvků tohoto čísla, včetně rozhovoru.
Hudební institucí je i tento časopis. Doufáme, že se nám podařilo
zprostředkovat Vám, čtenářům, za uplynulý rok poučné a kontemplativní
čtení a že si Vaši přízeň udržíme i nadále.

S přáním mnoha dobrého do nového roku
Tereza Berdychová

OBSAH

Studie

Prostějovský inventář hudebnin z roku 1608 • Vladimír Maňas (str. 6)

Serenata La Nascita del diamante Johanna Huga von Wilderera a její vztah
k opernímu provozu na düsseldorfském dvoře přelomu 17. a 18. století • Petr Slouka (str. 29)

Prameny k Fibichově melodramatickému cyklu Hippodamie.
Výpověď o tvůrčím procesu a novátorském přínosu autora • Věra Šustíková (str. 47)

Klavírní dílo Vítězslavy Kaprálové • Alice Rajnohová (str. 61)

Události

Nový vídeňský Idomeneo nezapře punc impozantnosti • Vladimír Čech (str. 75)

Olomouc rozeznívají skvělé umělecké výkony duchovního festivalu již 21 let • Pavlína Kráčmarová (str. 80)

11. ročník Pěvecké soutěže Olomouc 2014 na ZUŠ „Žerotín“ • Martina Pudelová (str. 85)

JAMU připomněla skladatele Jana Kapra • Monika Holá (str. 90)

Vzpomínka na Svatavu Přibáňovou (1934–2014) • John Tyrrell (str. 94)

The Plastic People of the Universe – Psychedelic Band of Prague 1970 • Marta Sylvestrová (str. 98)

Rozhovor

„Nenaříkat nad tím, co není, jako gramofon zaseknutý na jednom místě.“
Rozhovor s Emanuelem Gadaletou • Tereza Berdychová (str. 100)

Recenze

Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov
a interpretov 21. storočia • Zuzana Berešová (str. 107)

Karel Steinmetz – Jan Mazurek – Hana Kubešová: Kapitoly z historie německé
hudební kultury v Ostravě 1860–1945. Osobnosti, instituce, reflexe • Vladimír Maňas (str. 110)

Přemysl Houda: Intelektuální protest, nebo masová zábava?
Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace • Jan Blüml (str. 112)

2 CD Jan Klusák: Inventions Nos. 1–10 • Martin Flašar (str. 116)

Infoservis (str. 119)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.