Opus musicum 6/2015

Autor obálky: 
Zdeněk Sýkora
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

konec roku vybízí téměř každého k úvahám nad uplynulým obdobím.
Bilancování ale provází nejen konce roku, nýbrž i významná výročí. Ně-
kolik úvah a zamyšlení proto naleznete i v posledním letošním vydání
časopisu Opus musicum. Již v předešlých číslech jsme upozornili na konferenci
K odkazu Vladimíra Helferta i na současně probíhající výstavu
věnovanou tomuto zakladateli brněnské muzikologie. Aktuální číslo na-
šeho časopisu přináší nejen vzpomínku na tři významné Helfertovy žáky,
ale také na letos zesnulého brněnského skladatele Františka Gregora Emmerta.
Ačkoli obě osobnosti dělí více než půl století, jsou dokladem toho,
jak významný a silný může být vztah mezi učitelem a žákem. V některých
případech ovšem silná vazba a pevná tradice může znamenat i jisté
oslabení či omezení vlastního rozletu. Tématu dětské hudební tvořivosti
a fantazie jako základního potenciálu bytosti nespoutané pravidly a nedotčené
preferencemi či vkusem svého okolí se věnuje aktuální rozhovor.
Nezdá se Vám, že vnímání hudby hlediskem oproštěným od vštípených
kategorií otevírá netušené možnosti?
Dovolte mi, abych Vám za redakci časopisu Opus musicum popřála pří-
jemné počtení, pokojný adventní čas i vánoční svátky a do roku nastávajícího
mnoho dobrého.

Tereza Žůrková

OBSAH

Studie

Houslařské řemeslo v 19. století ve světle písemné pozůstalosti rodiny Metelků • Tereza Žůrková (str. 6)

Leoš Janáček a souborné kritické vydání jeho díla • Jiří Zahrádka (str. 21)

Symfonická tvorba Františka Gregora Emmerta • Vojtěch Dlask (str. 38)

Manieristico e capriccioso? Několik pohledů do Capricí Františka Bendy • Veronika Hejnová (str. 60)

Události

Vladimír Helfert a jeho letos jubilující žáci • Miloš Štědroň (str. 69)

Steffaniho Le Rivali concordi jako ukázkové provedení výběru scén z barokní opery • Petr Slouka (str. 73)

Takový byl Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci • Pavlína Kráčmarová (str. 80)

Zelenka Festival Praha 2015 a první ročník mezinárodní konference • Lukáš Vytlačil (str. 85)

Vzácná skica Franze Antona Palka ztracená a znovuobjevená • Petr Tomášek (str. 90)

Rozhovor

Jinakosti aneb Pustit se do hraní a najít v něm radost.
Rozhovor s Peterem Grahamem • Martin Flašar (str. 92)

Recenze

Vítězslava Kaprálová: Dopisy domů.
Korespondence rodičům z let 1935‒1940 • Jaroslav Mihule (str. 101)

Vojtěch Kyas: Franz Schubert. Mýty a nové pohledy • Jiří Sehnal (str. 103)

Klaus Hofmann (ed.): Georg Philipp Telemann.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen • Lukáš Vytlačil (str. 104)

Infoservis (str. 106)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.