Opus musicum 6/2016

Autor obálky: 
Miroslav Šnajdr
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

letošní rok se postupně chýlí ke svému konci a s ním přichází také poslední letošní číslo časopisu Opus musicum. Jak záhy zjistíte z obsahu, je aktuální číslo věnováno problematice pramenů. Ostatně není jen prázdnou frází tvrzení, že rozvoj jakékoli vědecké disciplíny je do značné míry udáván mírou zpracovanosti její pramenné základny. Prameny jsou základním stavebním prvkem hudebněhistorického výzkumu z hlediska osobností, repertoáru, úlohy hudby, stylu apod., ale též z ohledu provozovací praxe konkrétních lokalit či institucí. Studium pramenů napomáhá dotvářet kompletní obraz hudební kultury daného období a prostředí z pohledu konkrétního provozu. Detailní pramenný výzkum napomáhá i novému zhodnocení či přehodnocení osobností zatížených historickou interpretací či zcela zapomenutých, resp. přispívá k objasnění prostředí, ve kterém působily a které pomáhaly dotvářet. Pestrou mozaiku dějin hudby tak vytvářejí stejnou měrou vedle velikánů i osobnosti lokálního významu, vedle center i kulturní periferie, kromě pozitivních událostí i ty negativní. Bez nich by byl obraz neúplný.
Za redakci časopisu Vám přeji příjemné počtení, poklidný adventní čas a vše dobré do nového roku, kde se s Vámi, doufám, opětovně shledáme na stránkách našeho časopisu.

Tereza Žůrková

OBSAH

Studie

Celestin Rypl – osud neznámého skladatele (II. část) • Kateřina Nová (str. 6)

Neznámá dokumentace z pozůstalosti Marie Zunové-Skalské
ve fondu Národního muzea – Českého muzea hudby • Daniela Kotašová (str. 23)

Pozůstalost Zbyňka Vostřáka v Národním muzeu – Českém muzeu hudby v Praze • Miroslav Pudlák (str. 37)

Litografie Johna Brandarda nejen na titulních stranách skladeb Louise Julliena
aneb Taneční pohled do výtvarné sbírky Divadelního oddělení Národního muzea • Libuše Hronková (str. 51)

Události
MusicOlomouc 2016 – soudobá hudba na prahu 21. století • Miriam Hasíková (str. 61)

Podzimní festival duchovní hudby. Letos trochu jinak • Pavlína Přibilová (str. 66)

Mezinárodní hudební festival Janáček Brno od roku 2004 dodnes • Kateřina Hnátová (str. 71)

Obrazové hodiny jako specifikum umění 19. století • Alena Krkošková (str. 80)

Edice korespondence Leoše Janáčka • Jiří Zahrádka (str. 82)

Rozhovor

Rozhovor s harfistkou, informatičkou a neurovědkyní Terezou Pařilovou • Jan Karafiát (str. 85)

Recenze

Jeż, Tomasz: Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776) • Jiří Sehnal (str. 91)

Vladimír Tichý, Jaromír Havlík, Tomáš Krejča, Petr Zvěřina: (A)tonalita • Viktor Hruška (str. 95)

Infoservis (str. 98)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.