Opus musicum 6/2019

Autor obálky: 
Tomáš Hlavenka
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,
poslední číslo 51. ročníku Opus musicum je obsahově značně pestré. Dočtete se zde mj. o tom, jak hudba pomáhala utvářet samostatnost ukrajinského národa, což je v kontextu dnešního politického dění téma znovu aktuální. Dokazuje to také, do jaké míry hudební kultura pomáhá utvářet pojem národnosti a do jaké míry se promítá do politiky. Zřízením republikové kapely učinila Ukrajina jeden ze symbolických kroků na cestě k samostatnosti, jakkoli to byl krok složitý a provázený mnohými útrapami. S novým rokem udělá pomyslný symbolický krok i Opus musicum, neboť od prvního čísla nastávajícího ročníku jej povede nový redakční tým. Rády bychom se proto s Vámi touto cestou rozloučily a poděkovaly Vám za dlouholetou věrnost, kterou časopisu Opus musicum zachováváte. Věříme, že i další vývoj časopisu naplní Vaše představy a očekávání a Vy se i nadále budete na stránkách tohoto časopisu pouštět na dobrodružné cesty hudební
historií i současností. Příjemný konec roku a šťastný vstup do roku nadcházejícího přejí Tereza Žůrková a Kateřina Hnátová

OBSAH

STUDIE

Poetické a hudebně-poetické vzory ve spisu Von der musikalischen Poesie Christiana Gottfrieda Krauseho • Kateřina Alexandra Šťastná
Hudba jako předmět diplomacie mladého ukrajinského státu. Československé turné Ukrajinské republikové kapely v roce 1919 • Petr Ch. Kalina
Hudební skladatel Petr Pokorný (1932–2008) • Petr Matuszek
Československý modulární syntetizér Číslizvuk • Petr Ferenc, Katarína Gatialová, Milan Guštar

UDÁLOSTI

Ohlédnutí za 39. ročníkem Brněnského varhanního festivalu • Judita Kučerová
Jubilejní 50. ročník festivalu Moravský podzim • Jiří Čevela, Dominika Volfová, Lucie Kovářová, Natálie Vančurová, Eva Křižková, Martina Janková, Alžběta Čepická, Vladyslav Kravec, Miriam Grošaftová
Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci • Pavlína Přibilová
Zvukový chameleon zazářil na MusicOlomouc 2019 • Eva Balcárková

MORAVSKÁ GALERIE

Oděvní partitury Liběny Rochové • Andrea Březinová

ROZHOVOR

„Žít hudbou znamená podílet se o ni v každém okamžiku.“ Rozhovor s fagotistou Sergiem Azzolinim • Tereza Žůrková

RECENZE

Nigel Simeone: The Janáček Compendium • Jiří Zahrádka

INFOSERVIS

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.