Opus musicum 7/2023

Autor obálky: 
Besední dům na historické fotografii. Foto archiv Filharmonie Brno
Cena: 100 Kč

Filharmonická sezona 2022/2023 je 150. sezonou, která se koná v paláci Besední dům. Sezona 1872/1873 byla ještě značně neúplná, protože až na jaře 1873 byla dokončena tzv. Velká dvorana, nynější koncertní sál. Hlavní část oslav připomínající toto velké kulturní výročí proto připadla na květen 2023, kdy se konaly repliky historických koncertů, výstava originálů projektu domu z dílny architekta Theophila Hansena v sousední Moravské galerii, instalace moderních světelných objektů Pavla Korbičky na nádvoří mezi oběma paláci i přímý přenos koncertu z Besedního domu, v jehož rámci Česká televize odvysílala nový dokument o jeho dějinách. Hlubším ponorem do tématu Besední dům pak byla v rámci oslav mezinárodní konference Besední dům 150 – koncertní sál 19. a 21.století, na níž spolupracovala Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně. Příspěvky, které zazněly 6. května přímo v sále Besedního domu a které si můžete přečíst v tomto sborníku, poskytují nové poznatky k široce pojatým souvislostem, východiskům i dopadům existence kulturního stánku v dynamicky se rozvíjejícím městě. Mě osobně jako vystudovaného historika a muzikologa (a nedostudovaného kunsthistorika) hluboce zaujaly informace o osvíceném konceptu brněnských radních při přeměně města po stržení hradeb, o situaci 60. let 19. století, kdy ve městě ještě fungovala přirozená národnostní tolerance, což se promítlo do nekonfliktního otevření Christuskirche (dnes Červený kostel) i Besedního domu, o neuvěřitelném stavebním rozmachu Brna a impéria s provázanými stavebně a uměleckořemeslnými dodavatelskými řetězci mezi Vídní a Brnem, o změně situace v 90. letech, kdy vznikal Deutsches Haus, který - nebýt nešťastných historických konotací – mohl dodnes fungovat jako velký koncertní sál, i vhled do koncepcí dnešních moderních koncertních sálů ve světě. Děkuji všem, kteří se na přípravě konference podíleli, jmenovitě pak Lubomíru Spurnému za vedení příprav a části konference, Rebecce Grosschmidtové za celkovou koordinaci a produkci konference a Lukáši Pavlicovi a Martinu Paškovi za redaktorské zpracování jejích výsledků.
Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno

OBSAH

ROZHOVOR

O Besedním domě a jeho budoucnosti s Alenou Veselou • LUKÁŠ PAVLICA • Rektorka JAMU, ministři, Václav Klaus a Rudolf Firkušný

STUDIE

Rezonance zvuku, prostoru a koncertů u příležitosti stopadesátin Besedního domu • MICHAEL BECKERMAN • Koncertní sály a koncertní život z různých pohledů

Theophil Hansen. Životopisný přehled • GERHARD MURAUER • Biografie architekta Besedniho domu

Theophil Hansen a sochařská výzdoba Besedního domu v Brně • JAN GALETA • Hansenův smysl pro detail a preciznost ve výzdobě

Besední dům ve světle národnostního a náboženského kvasu • PETR PEŇÁZ • Besední dům mezi německými stavbami

Besední dům v kontextu národně rozdělené Moravy • JIŘÍ MALÍŘ • Spolkové domy českojazyčných a německojazyčných spolků

Německý dům jako nacionální a funkční protipól Besedního domu • PAVEL CIBULKA • Centrum německé kultury v Brně

Návaznosti Janáčkova kulturního centra na ikonu brněnské kultury, Besední dům • PETR HRŮŠA • Nový
koncertní sál pro Brno jako pokračovatel Besedního domu

Evropské koncertní domy po roce 2000 • ZUZANA PALANIYAPPAN • Srovnání nejnovějších koncertních sálů

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Besední dům • LIBUŠE TRNKOVÁ • K historii Besedy brněnské

Leoš Janáček a Besední dům • JIŘÍ ZAHRÁDKA • Vzájemné vztahy světového tvůrce a unikátní budovy

Latinský koncert Parasitorum Apollinis v Besedním domě 6. 4. 1966 – unikát v koncertním provozu Besedního domu • MILOŠ ŠTĚDROŇ • Latinská tvorba Jana Nováka, Josefa Berga, Miloslava Ištvana, Aloise Piňose a Zdeňka Pololáníka

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.