Přitahovat hudbou

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 2/2012

VLADIMÍR MAŇAS

Minoritský konvent v Brně
a jeho rozkvět v první polovině 18. století

Minoritský konvent v centru Brna upomíná na téměř osmisetletou přítomnost řádu menších
bratří ve městě. Tato impozantní kontinuita není bez trhlin, v dějinách kláštera se objevují
epochy, v nichž minorité o svou existenci museli zápasit, byli nuceni obhájit své místo
ve městě. V období vrcholného baroka nastal po předchozím útlumu nový rozvoj konventu,
reprezentovaný dodnes dochovaným komplexem klášterních budov, obou chrámů – menšího
loretánského a konventního, zasvěceného svatým Janům, nebo pozoruhodné knihovny.
Minorité tehdy nezápasili o samotnou existenci, ale v prostředí jediného oficiálního vyznání
a pevné teritoriální příslušnosti věřících do jednotlivých farností (v Brně tehdy u sv. Petra
a u sv. Jakuba) usilovali o zvýšení obliby vlastního kláštera mezi obyvateli města.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.