Sectio canonis

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 2/2012

MARTIN CELHOFFER

Geometrická konstrukce hudebních intervalů
řeckého systema teleion

Kodifi kace a uchopení tónového systému představuje v období antiky zásadní hudebně-teoretický
problém. Jelikož nemáme k dispozici žádné fyzikální metody měření (které přinesl
až novověk jako následek „matematizace přírody“), jsme v antické hudební teorii odkázáni
na analogii čísla, úsečky a hudby. Z této analogie později těží i středověký koncept quadrivia.
Předkládaná studie se zabývá raným hudebně-teoretickým spisem Sectio canonis, který ustavuje
metodu odvození řeckého tónového systému – systema teleion – pomocí geometrické
analogie.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.