Setkávání nové hudby plus počtrnácté

Cena: 10 Kč

události

opus musicum 1/2012

PETER MAREK, FILIP JOHÁNEK

Od 19. 10. do 15. 12. 2011 probíhal v Brně
14. ročník festivalu Setkávání nové hudby
plus, který se zaměřuje na současnou akustickou
i elektronickou tvorbu a multimediální
projekty. Jeho kořeny ale sahají až do roku
1994, kdy hudební sdružení Camerata Brno
začalo pořádat cykly komorních koncertů pod
názvem Setkávání evropské soudobé hudby,
na kterém byly prezentovány zejména skladby
členů. O čtyři roky později byl pak záběr rozšířen
i na mimobrněnskou a světovou tvorbu
s účastí zahraničních interpretů, a tak vznikl
podzimní festival s názvem Setkávání evropské
soudobé hudby plus, který s pozměněným
názvem existuje dodnes. Realizuje jej Sdružení
Q Brno a Hudební fakulta Janáčkovy akademie
múzických umění.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.