Skupina Šesti v kontextu estetických teorií meziválečného umění

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 1/2012

JOLANA FLAŠAROVÁ

Záměrem následující studie je popsat estetické příbuznosti a paralely mezi takzvanou „neoklasickou“
francouzskou hudbou, modernistickým malířstvím a jistými tendencemi v moderní
poezii, které jsou patrny na příkladech četných uměleckých projektů, tvořících první
významná avantgardní díla pařížského meziválečného období, kdy byly vazby mezi poezií,
divadlem, výtvarným uměním a hudbou silnější než kdykoliv předtím.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.