Vizuální forma jako odraz hudebního rytmu: Kresby Otto Gutfreunda

Cena: 10 Kč

události

opus musicum 1/2012

PETR INGERLE, kurátor Moravské galerie

Kresba byla vždy chápána jako základ všech uměleckých disciplín – malířství, sochařství
i architektury. Její význam pro formování umělecké myšlenky vysoce oceňovala renesance.
Akademická výuka sochařství stanovovala jako svoji prioritu studium lidské postavy podle
antického nebo živého modelu. Pro moderní autory, jakým byl i nejvýznamnější český sochař
Otto Gutfreund (1889–1927), se kresba stala nejen zachycením ideje, ale do jisté míry samostatnou
disciplínou, řídící se vlastními pravidly.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.