Antonín Ignác Stamic (1686–1765)

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 1/2013

JITKA BASTLOVÁ

Dosavadní stamicovské bádání je zaměřeno převážně na osobu Jana Václava. Necháme pro
tentokrát stranou nejslavnějšího Stamice a seznámíme se s jeho otcem Antonínem Ignácem,
německobrodským varhaníkem a zakladatelem slavného hudebního rodu.1

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.