Opus musicum 1/2013

Autor obálky: 
Petr Nikl
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

přestože leden 2013 byl především ve znamení euforie kolem první přímé
volby prezidenta České republiky, nezapomněli jsme v této emocionálně
rozjitřené době ani na přípravu prvního čísla hudební revue Opus musicum.
S novým rokem 2013 začíná vycházet již 45. ročník, který budeme
s radostí připravovat pro vás – naše věrné čtenáře. Texty prvního letoš-
ního čísla jsou zaměřeny převážně na oblast staré hudby: Lumír Škvařil
představí renesanční trubku a  její repertoár, Petr Koukal vás seznámí
s  hudebně-teologickými výklady paradoxů hudebního ladění v  období
baroka, Jitka Bastlová vám přiblíží osobnost Antonína Ignáce Stamice,
Štěpánka Studeníková zmapovala staré hudební tisky a rukopisy uložené
v Moravské zemské knihovně v Brně. V rámci událostí jsme věnovali
pozornost několika hudebním festivalům a prostor jsme dali refl exím tří
zajímavých hudebních zážitků z nedaleké Vídně. Lenka Kučerová připravila
rozhovor s klavíristou Janem Šimandlem, studentem JAMU v Brně
a  nedávným vítězem mezinárodní klavírní soutěže Leoše Janáčka.
Hvězda tohoto mladého umělce strmě stoupá a jistě o něm v souvislosti
s klavírní interpretací ještě mnohokrát uslyšíme. Nabízíme rovněž recenze
tří knižních publikací (hudba na německých dvorech v 18. století, dějiny
kytary a historické klavíry) a jedné CD nahrávky (smyčcové kvartety
Václava Kaprála, Vítězslavy Kaprálové a Bohuslava Martinů). Jistě jste
si všimli nových obálek naší hudební revue. Po expresivních barevných
malbách Jana Merty v  roce 2012 se vám nyní představí renomovaný
pražský výtvarník Petr Nikl, jehož jemné černobílé kresby budou zdobit
Opus musicum po celý rok 2013. Přejeme našim čtenářům úspěšný nový
rok 2013 plný hudby bez falešných tónů. A  pokud už se nějaké objeví,
nechť jsou disonance rozvedeny tím nejvíce uspokojivým způsobem.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Renesanční trubka a její repertoár z nejstarších dochovaných
notových záznamů skladeb pro trubky • Lumír Škvařil (str. 6)

Boží nesoulad v přirozenosti hudby. Barokní hudebně-teologické výklady
paradoxů hudebního ladění • Petr Koukal (str. 19)

Antonín Ignác Stamic (1686–1765) • Jitka Bastlová (str. 30)

Staré hudební tisky a rukopisy ve fondu Moravské zemské
knihovny v Brně • Štěpánka Studeníková (str. 39)

Leoš Janáček jako kritik a analytik Smetanovy, Dvořákovy a Fibichovy hudby • Miloš Hons (str. 48)

Události

Ohlédnutí za 19. ročníkem Podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc • Jitka Kocůrková (str. 59)

Vídeňský svátek filmové hudby • Romana Klementová (str. 64)

Bacha na Mozarta! Hudba. Víno. Styl. • Eva Mikulášková (str. 67)

Ariadna na Naxu – divadlo o divadle, a také o celém světě • Boris Klepal (str. 71)

Velikonoční festival duchovní hudby a jeho dramaturgická východiska • Vladimír Maňas (str. 74)

Händelův Radamisto ve vídeňském akváriu • Karla Hofmannová (str. 78)

Na vlnách nebeské hudby – Svatá Cecílie Bernarda Strozziho • Petr Tomášek (str. 82)

Rozhovor

Největší inspirací k hudbě je zase jen hudba. Rozhovor s Janem Šimandlem • Lenka Kučerová (str. 84)

Recenze

Vladislav Bláha: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje • Miloš Schnierer (str. 88)

Music at German Courts 1715–1760 • Michaela Freemanová (str. 91)

Bohuslav Čížek: Historické klavíry v Čechách a na Moravě • Kamil Bartoň (str. 97)

CD: Smyčcové kvartety – Kaprál, Kaprálová, Martinů • Alice Rajnohová (str. 99)

Infoservis (str. 101)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.