Boží nesoulad v přirozenosti hudby. Barokní hudebně-teologické výklady paradoxů hudebního ladění

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 1/2013

PETR KOUKAL

Představy o souvislosti hudby a božské podstaty vesmíru mají svůj původ už ve starověkých
civilizacích. Jenže co vlastně tehdejší termín hudba znamenal? Zjednodušené úvahy by nás
ještě dnes mohly zavést k „hollywoodským“ představám o jakési magické hudbě, při jejímž
poslechu se během starověkých rituálů dostavovalo náboženské vytržení. Jenže, jak nedávno
připomněl Martin Celhoffer,1 na rozdíl od současného chápání hudby starověcí myslitelé její
podstatu spojovali s něčím, co pro dnešního běžného člověka bývá opakem veškeré nadpřirozenosti
– s obyčejnými čísly. Přesněji řečeno, šlo o číselné poměry, tedy o čísla v podobě
zlomků. A přesto tyto suchopárné matematické operace byly po tisíciletí základem pro výklady
božské podstaty světa a vesmíru. Musel tak existovat velmi závažný důvod, který zavdal
příčinu tomuto exkluzívnímu propojení čísel, hudby a teologie.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.