Folklorní inspirace v díle Antonína Dvořáka Uměl český hudební skladatel zapsat tanec furiant?

Cena: 20 Kč

STUDIE

opus musicum 5/2012

LUBOMÍR TYLLNER

Pražské jaro 2008 bylo zakončeno koncertem, v němž dominovala díla Antonína Dvořáka.
Na programu byl i pátý Slovanský tanec, který moderátorka televizního přenosu označila
jako „tanec s podtitulem skočná“. Znalci Dvořákova díla vědí, že Slovanské tance Antonína
Dvořáka žádné „podtituly“ neobdržely, označeny byly pouhými římskými číslicemi.1 Označování
názvy lidových tanců se ovšem stalo běžným, užívali je i znalci a popularizátoři díla
Antonína Dvořáka. Na počátku této tradice zřejmě stojí Václav Juda Novotný (1849–1922)
a jeho stati uveřejňované na pokračování v časopise Dalibor.2 Bylo by zajímavé sledovat další
osudy recepce tanečních názvů Dvořákových skladeb, avšak z hlediska hudebně-folkloristického
jsou zajímavější otázky: 1. Jaká je souvislost skladeb, které Dvořák sám označil názvy
tanců, s jejich folklorními záznamy, resp. do jaké míry je tato vazba reálná, nebo nahodilá?
2. Jaký je vztah Dvořákových skladeb k folklorním předlohám v případech, kdy tyto názvy
pocházejí od popularizátorů a vykladačů Dvořákova díla?

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.