Opus musicum 5/2012

Autor obálky: 
Jan Merta
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

podobně jako plány na výstavbu výrobních hal nadnárodních obchodních
řetězců jsou posunovány stále více na východ, je i klasická hudba sférou,
která je adorována stále více na Dálném východě. Ne že by se v Evropě
či Americe nekonaly symfonické koncerty fi lharmonií a operní představení
klasiků, stále větší důraz je však kladen na hudbu nonartifi ciální,
novou či alespoň novým způsobem interpretovanou. Novost jako by se
stala posedlostí. Kdo dnes nezařadí do programu skladby 20. a 21. století,
improvizace, fúze, úpravy, kdo neinscenuje operu 19. století v reáliích
naší současnosti, není dostatečně progresivní. Na tradici se nenavazuje,
je spíše popírána, někdy až znevažována. V této situaci se jeví východní
interpreti a publikum jaksi pozadu se svou neutuchající vášní pro klasiky
uplynulých staletí. Ovšem jde jen o úhel pohledu. Západní civilizace má
pocit, že má před Východem náskok, ale v posledních letech se ukazuje,
že Východ se Západem velmi rychle srovnává krok. V ekonomické sféře
v každém případě a v té kulturní je přinejmenším velmi učenlivý. Evropané
často kritizují interpretaci asijských umělců, jako by na interpretaci
evropských autorů měli patent (mimochodem, nedovedu si představit
Japonce, který by kritizoval Evropana snažícího se hrát tradiční japonské
divadlo kabuki). Ale při sledování některých současných inscenací
mám pocit, že nemají nejenom patent, ale ani zdravý rozum. Naštěstí
však pracují v  Evropě tvůrci, kteří stále ještě nechají vyznít především
hudbě a věří v její moc. V rubrice Události pro vás naši kolegové zhodnotili
operní i koncertní počiny posledních týdnů. Přinášíme upoutávku
na festival Janáček Brno 2012, který se po dvou letech opět stane magnetem
letošního podzimu. Velmi inspirativní je rozhovor s  fi nským sémiotikem
Eero Tarastim, který připravil bývalý redaktor Opus musicum
Martin Flašar. Bloku studií dominují texty zaměřené na lidovou hudbu
a folklorní inspirace. Určitě si vyberete i z nabízených osmi recenzí kniž-
ních publikací, propagaci si zaslouží i  skvělá CD nahrávka anglického
pianisty Williama Howarda, který nahrál 24 preludií a fug Pavla Zemka
Nováka. V případě tohoto brněnského hudebního skladatele se potvrzuje
staré rčení, že doma není nikdo prorokem. Dá se říci, že Pavel Zemek
Novák je známější v  zahraničí než u  nás. Umělců, kteří si vybudovali
kariéru za hranicemi, aby byli až poté plně akceptováni i v českých luzích
a hájích, je ostatně více. Jedním z nich je i dirigent Jiří Bělohlávek, pod
jehož taktovkou Česká fi lharmonie právě vstoupila do své 117. koncertní
sezóny. Mohlo by se jednat o sezónu skutečně mimořádnou, když se o ni
postará nový ředitel David Mareček, šéfdirigent Jiří Bělohlávek a generální
manažer Robert Hanč. A my v Brně můžeme jen litovat, že se tato tři
jména již nepojí s Filharmonií Brno jako dříve.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Folklorní inspirace v díle Antonína Dvořáka.
Uměl český hudební skladatel zapsat tanec furiant? • Lubomír Tyllner (str. 6)

Leoš Janáček: Říkadla – inspirace Lidovými novinami • Libuše Janáčková (str. 15)

Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky • Miloš Zapletal (str. 22)

Kancionál Capella regia musicalis Karla Holana Rovenského
a jeho místo v raněnovověké české hymnografi cké produkci • Kateřina Smékalová, Jitka Rejhonová (str. 41)

Herbstova Musica moderna prattica v kontextu dobových
diminučních technik • Martin Celhoffer (str. 61)

Události

Janáček Brno 2012 – tak trochu jiný festival • Jiří Zahrádka (str. 73)

Helianin zázrak či Zázrak Heliany? • Eva Drlíková (str. 77)

Pelleas a Melisanda mezi lyrickým snem a skutečností • Boris Klepal (str. 80)

Stabat mater Ondřeje Kyase podruhé v Brně • Karla Hofmannová (str. 84)

Znojmo hostilo Hudebníka Slunce • Eva Mikulášková (str. 87)

Pařížský salon Jacquese Douceta • Andrea Březinová (str. 90)

Rozhovor

Nežijeme v období „post“ ale „neo“, říká Eero Tarasti • Martin Flašar (str. 92)

Recenze

Omnibus fi ebat omnia. Kontexty života a díla
Fridricha Bridelia SJ (1619–1680) • Kateřina Smékalová (str. 97)

Margita Havlíčková: Profesionální divadlo v královském
městě Brně 1668–1733 • Vladimír Maňas (str. 101)

Zdeněk Šimeček: Knižní obchod v Brně od sklonku 15. do konce 18. století • Vladimír Maňas (str. 104)

Jiří Zahrádka: „Divadlo nesmí býti lidu komedií“ Leoš Janáček
a Národní divadlo v Brně • Miloš Štědroň (str. 108)

Markéta Štefková: Teória hudobnej interpretácie • Silvana Karafiátová (str. 109)

Markéta Štefková: O hudobnom čase • Silvana Karafiátová (str. 110)

Jan Poláček: Lidové písně z Hané I.-III. • Kamila Dolečková (str. 112)

The Kaprálová Companion • Monika Holá (str. 114)

CD: Pavel Zemek Novák: 24 preludes and fugues • Martin Flašar (str. 116)

Infoservis (str. 118)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.