Helianin zázrak či Zázrak Heliany?

Cena: 10 Kč

události

opus musicum 5/2012

EVA DRLÍKOVÁ

Pod druhým, poněkud germanizujícím překladem
originálního titulu Das Wunder
der Heliane uvedlo Národní divadlo v Brně
českou premiéru čtvrté opery Ericha Wolfganga
Korngolda (1897–1957). V průběhu
posledních patnácti let to byla již třetí
Korngoldova opera, kterou mohlo publikum
na brněnské scéně slyšet a vidět (1997 Violanta,
2002 Mrtvé město). Nyní k tomu
přistoupilo dílo, jehož si autor sám cenil
nejvíce: Helianin zázrak (1924–1927).

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.