Herbstova Musica moderna prattica v kontextu dobových diminučních technik

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 5/2012

MARTIN CELHOFFER

Pojednání Musica moderna prattica (1642), jehož autorem je Johann Andreas Herbst (1588–
1666), představuje syntézu (ne-li synkrezi) dřívějších „diminučních“ traktátů, jakými byla
pojednání Praetoria, Bovicelliho, Rognoniho, či příkladů ze samotné dobové kompoziční
praxe. Jako takové dokládá rozvíjení diminučních technik a postupů a jejich adaptaci pro
výuku zpěvu v průběhu 17. století. Následující stať předkládá kritické zhodnocení tohoto
dnes méně známého a refl ektovaného pramene, jehož význam nespočívá ani tak v novátorství,
jako spíše v doložení významu a dalšího pokračování diminučních diskurzů v hudební
praxi 17. století.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.