Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 5/2012

MILOŠ ZAPLETAL

Cílem studie je ukázat, že koncepci modality a fl exibilní diatoniky Jaroslava Volka lze velmi
dobře uplatnit při statistické analýze melodických paradigmat (MP) hudebního folkloru. Byla
provedena analýza 127 horňáckých lidových písní ze sbírky Martina Zemana Horňácké písně
(2000), která měla ověřit a upřesnit teze Dušana Holého (1966) a Jana Trojana (1980) o povaze
stupnicových řad horňácké, potažmo moravské lidové hudby. Na základě nově navrhnuté
systematiky MP typu repertoár, vycházející z Volkovy teorie, byla vyhodnocena četnost jednotlivých
MP a u nápěvů založených na fl exibilní diatonice také četnost fl exí na jednotlivých
stupních.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.