Kancionál Capella regia musicalis Karla Holana Rovenského

Cena: 20 Kč

STUDIE

opus musicum 5/2012

KATEŘINA SMÉKALOVÁ, JITKA REJHONOVÁ

Václav Karel Holan Rovenský (1644–1718) představuje typ svébytné barokní tvůrčí osobnosti
skladatele, aktivního hudebníka a básníka, a právě pro tuto dvoudomost bývá přirovnáván
k Michnovi,1 jakkoliv toto srovnání může snad být poněkud zavádějící. O místo v českém
duchovním básnictví se Holan zasloužil svým monumentálním kancionálem Capella regia
musicalis2 čítajícím 773 písní,3 který byl vydán v letech 1693 a 1694.4 Připravený byl již
zhruba o 10 let dříve (datum povolení 1685), tedy přibližně v době, kdy jezuita Matěj Václav
Šteyer, organizátor kulturního života v českých zemích a neúnavný propagátor katolické
víry, vydává svůj neméně rozsáhlý Kancionál český (1683), jehož ambice nebyly o nic menší,
než vytvořit jakýsi kánon katolických písní.5 Zatímco Šteyer pravděpodobně tvůrčí ctižádost
neměl6 a funkce kancionálu byla předem daná – řídila se totiž praktickými účely rekatolizace
a potřebami jeho uživatelů – umělecky založený Holan bral v potaz měřítka několikerá a velkou
roli hrál i jeho osobní vkus.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.