Německá opera jako součást boje o národní zájem

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 2/2013

LENKA KŘUPKOVÁ

K dobové recepci v německém městském
divadle v Olomouci od 70. let 19. století do roku 1920

Městské divadlo působilo v Olomouci již od roku 1770 a v kamenné budově na Dolním náměstí,
v němž sídlí dodnes, zahájilo svůj provoz v roce 1830. Až do roku 1920, kdy přešlo
do českých rukou, však představovalo výlučně německou scénu majoritního německého obyvatelstva
ve městě. Oproti staršímu období doznala repertoárová skladba od 70. let 19. století
jistých změn, lidová zábavná dramatika typu frašky a parodie mizí ze scény ve prospěch vládnoucí
operety jako reprezentativní formy zábavného divadla.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.