Opus musicum 2/2013

Autor obálky: 
Petr Nikl
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

druhé číslo hudební revue Opus musicum, které se vám právě dostává
do rukou, je zaměřeno na problematiku hudebního divadla. Přestože
by se mohlo zdát, že díky takto vymezenému tématu se v rubrice studií
objeví několik metodologicky i formálně podobných textů, mohu vás
ujistit, že opak je pravdou. Všechny čtyři stati totiž představují pohledy
na hudební divadlo z různých časových, lokálních i metodologických
perspektiv. Autorkou první z nich je Jana Spáčilová, která se dlouhodobě
zabývá hudebním divadlem v období baroka. Tentokrát vám představí
operu Argippo spolu s jejími důležitými dobovými kontexty. Problematiku
německého městského divadla v Olomouci od 70. let 19. století do
roku 1920 pojednává v následující stati Lenka Křupková. Osobnostem
Bertolta Brechta a Josefa Berga je věnována třetí studie, jejímž autorem
je znalec Bergova života a díla Peter Marek. Nejaktuálnějším textem
rubriky je nepochybně ten poslední. V něm vás Petr Dimitrov seznámí s
výsledky sociologického průzkumu publika festivalu Janáček Brno 2012,
který je výjimečný již tím, že pracuje s nezvykle velkou částí respondentů
(návštěvníků festivalu), a tak má značnou vypovídací hodnotu. Oblasti
hudebního divadla zůstávají věrny i dva texty z rubriky událostí,
v nichž Karla Hofmannová hodnotí brněnské nastudování Brittenovy
opery Sen noci svatojánské a vídeňskou inscenaci Rossiniho opery Hrabě
Ory. O Mezinárodní mozartovské soutěži pro mladé klavíristy do 11 let –
Amadeus vás zpraví Zuzana Berešová. Vaší pozornosti vřele doporučuji
také inspirativní rozhovor Martina Flašara s Pavlem Zemkem Novákem,
stejně jako recenze vybraných publikací a CD z pera Terezy Berdychové,
Gabriely Pavlátové, Vladimíra Maňase a Petra Slouky. Přeji vám příjemné
chvíle strávené s hudební revue Opus musicum.

Jan Karafiát

OBSAH

Studie

Brněnská opera Argippo z roku 1733 ve světle nových výzkumů • Jana Spáčilová (str. 6)

Německá opera jako součást boje o národní zájem. K dobové recepci v německém
městském divadle v Olomouci od 70. let 19. století do roku 1920 • Lenka Křupková (str. 22)

Josef Berg a Brechtův Život Eduarda Druhého Anglického • Peter Marek (str. 39)

Vybraná zjištění sociologického průzkumu publika
festivalu Janáček Brno 2012 • Petr Dimitrov (str. 54)

Události

Amadeus Brno 2013 • Zuzana Berešová (str. 71)

Sen noci svatojánské v Janáčkově divadle • Karla Hofmannová (str. 75)

Rossiniho Le comte Ory ve Vídni • Karla Hofmannová (str. 79)

Václav Boštík: Možnosti 1/1 • Petr Ingerle (str. 82)

Rozhovor

"Nikam nelze utéct, jen se snažit vytrvat."
Rozhovor s hudebním skladatelem Pavlem Zemkem Novákem • Martin Flašar (str. 84)

Recenze

Jitka Ludvová: Až k hořkému konci.
Pražské německé divadlo 1845–1945 • Tereza Berdychová (str. 90)

Martin Flašar: Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis:
Poème électronique 1958 • Gabriela Pavlátová (str. 94)

Graduale Bohemorum. Proprium Sanctorum • Vladimír Maňas (str. 96)

CD: LET. Contemporary Music for Percussion Duo • Jan Karafiát (str. 99)

CD: Leonardo Vinci: Artaserse • Petr Slouka (str. 101)

Infoservis (str. 107)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.