Pašijové oratorium ve Znojmě roku 1734

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 3/2012

VLADIMÍR MAŇAS, JANA PARUTKOVÁ

– příspěvek k poznání hudebního
života na Moravě

Dva dochované exempláře libreta k pašijovému oratoriu Das Leyden und Sterben deß Heylands
JESU Christi (Utrpení a smrt Spasitele Ježíše Krista), uvedenému v roce 1734 v kapucínském
kostele ve Znojmě, představují důležitý pramen k dějinám barokního oratoria
na Moravě. Přestože libreto jako prakticky jediný pramen k tomuto oratoriu vyvolává podstatně
více otázek, než kolik jich zároveň zodpovídá, zaslouží si pozornost. Následující studie
si proto klade za cíl představit toto pašijové oratorium v širším kulturněhistorickém
kontextu, v určitých odstředivých kruzích: z dosud málo zkoumané perspektivy zadavatele
či mecenáše díla, z hlediska samotného tisku a jeho dochování, z hlediska oratorního provozu
ve Svatém týdnu, a konečně také s ohledem na samotnou strukturu díla, která vyplývá
z dochovaného libreta.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.