Opus musicum 3/2012

Autor obálky: 
Jan Merta
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

patříte-li k milovníkům staré hudby, pak je tu třetí letošní číslo Opus musicum
právě pro vás. Jak praví klasik: Není na světě člověk ten, aby se zalíbil
lidem všem. Stejně tak je tomu i s jednotlivými muzikologickými disciplí-
nami, publicistickými útvary, rubrikami naší hudební revue či tématy studií.
Jednotlivá čísla se ale snažíme sestavit natolik pestře, aby si každý našel
ke čtení to svoje. Vždyť i příznivci hudby 20. století si mohou letmo připomenout
kontext vzniku pašijového oratoria, problematiku vodoznaků jako
součást výzkumu provenience hudebních děl, specifi ka barokního operní-
ho provozu, nebo pokusy o  konstrukci systémů ladění, jimiž se v  polovině
16. století vytrvale zabýval Gioseff o Zarlino. Všechna tato témata jsou
obsažena v úvodním bloku studií. Z událostí uplynulých dvou měsíců jsme
považovali za  zajímavé zhodnotit dramaturgicky inovovaný Velikonoč-
ní festival duchovní hudby, který proběhl v první polovině dubna v Brně,
dále oslavy 100. výročí narození Rudolfa Firkušného na JAMU či premi-
éru Straussovy opery Elektra v Janáčkově divadle v Brně. Mimobrněnské
dění reprezentuje zpráva o festivalu soudobé hudby MusicOlomouc 2012.
Medailon Graff ova kvarteta je zároveň recenzí jejich vystoupení, rekapitulací
úspěchů mladých umělců i pozvánkou k poslechu jejich nově pokřtěné
CD nahrávky. Klavíristka Dora Nováková-Wilmington, dcera skladatele
Jana Nováka, není bohužel v Čechách umělkyní tak známou, jak by si
zasloužila. Proto jsme využili příležitosti připravit s  ní rozhovor během
oslav na JAMU, kam přicestovala ze svého nynějšího působiště v Německu,
aby spolu s ostatními žáky Rudolfa Firkušného uctila památku jedinečné-
ho pedagoga a člověka. Trojici recenzovaných knižních publikací z oblasti
staré hudby (Johann Sebastian Bach, Hrabě Hodic a  jeho svět, František
Josef Benedikt Dusík) jsme doplnili recenzí CD Godowského etud pro levou
ruku, kterou nahrál americký klavírista srbského původu Ivan Ilić. Přejeme
všem našim čtenářům příjemný prázdninový čas, ničím nerušenou dovolenou
a inspirativní hudební zážitky, ať už je budete prožívat, nebo si o nich
jen číst.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Pašijové oratorium ve Znojmě roku 1734
– příspěvek k poznání hudebního života na Moravě • Vladimír Maňas, Jana Perutková 6
Vivaldiho bohemikální rukopisy • Paul Everett (str. 14)

Caldarova opera Amalasunta a operní provoz v Jaroměřicích nad Rokytnou • Petr Slouka (str. 25)

Antonio Bioni – životní osudy a tvorba neznámého skladatele • Zuzana Veverková (str. 38)

2/7-koma středotónové ladění v Le istitutioni harmoniche (1558)
– pokus o hermeneutickou rekonstrukci • Martin Celhoffer (str. 48)

Události

Velikonoční festival na pouti časem a brněnskými chrámy • Boris Klepal (str. 56)

Oslavy 100. výročí narození Rudolfa Firkušného • Kateřina Hnátová (str. 62)

Elektra bez krve a patetických gest • Boris Klepal (str. 67)

Graffovo kvarteto na vzestupu • Miloš Schnierer (str. 71)

MusicOlomouc 2012 – ambiciózní doteky soudobé hudby • Alice Ondrejková (str. 75)

Mouřenínek Heleny Johnové • Andrea Husseiniová (str. 80)

Rozhovor

S Dorou Novákovou-Wilmington o klavírní interpretaci i práci s dětmi • Monika Holá (str. 82)

Recenze

Christoph Wolff : Johann Sebastian Bach • Jana Slimáčková (str. 90)

Milan Myška: Hrabě Hodic a jeho svět • Tereza Berdychová (str. 93)

Matjaž Barbo: František Josef Benedikt Dusík • Blanka Šaffková (str. 96)

CD Ivan Ilić: Leopold Godowsky: Etudy pro levou ruku • Kateřina Hnátová (str. 100)

Infoservis ( str. 102)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.