Renesanční trubka a její repertoár z nejstarších dochovaných notových záznamů skladeb pro trubky

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 1/2013

LUMÍR ŠKVAŘIL

Sbor trubačů doprovázející svou hrou nejrůznější slavnostní okamžiky má v našich představách
o minulosti pevné místo. Co však kdysi tito trubači hráli, to už tak zřejmé není. Nejstarší
známé notové zápisy repertoáru pro trubky pochází teprve z konce 16. století. Právě přiblížení
tohoto repertoáru je hlavní snahou této studie.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.