Staré hudební tisky a rukopisy ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 1/2013

ŠTĚPÁNKA STUDENÍKOVÁ

V roce 2004 získala Moravská zemská knihovna výzkumný projekt na zpracování historických
fondů, do kterého byl zařazen i fond starých hudebních tisků a rukopisů. Hudebniny
byly znovu muzikologicky posouzeny, podrobněji zkatalogizovány, a jako poprvé v republice
v počítačovém systému ALEPH doplněny o hudební incipity. U hudebních rukopisů byly naskenovány
dochované titulní listy. Významná byla i provázanost záznamů rukopisů včetně
incipitů s mezinárodním projektem RISM ve Frankfurtu nad Mohanem.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.