Velikonoční festival duchovní hudby a jeho dramaturgická východiska

Cena: 10 Kč

události

opus musicum 1/2013

VLADIMÍR MAŇAS

V době nejvýznamnějších křesťanských svátků
se v Brně každoročně odehrává festival,
pro nějž je ona blízkost posvátného času
inspirací. Od 21. ročníku festivalu se jeho
produkce ujala Filharmonie Brno v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu Brno.
V této souvislosti se také změnila dramaturgická
koncepce jednotlivých ročníků 2012 až
2016.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.