Velikonoční festival na pouti časem a brněnskými chrámy

Cena: 10 Kč

události

opus musicum 3/2012

BORIS KLEPAL

Velikonoční festival duchovní hudby zaznamenal
proti minulým ročníkům řadu změn.
Společně s dalšími dvěma oficiálními festivaly
města Brna (Expozicí nové hudby
a Moravským podzimem) byl svěřen Filharmonii
Brno, což byl krok z mnoha důvodů
pochopitelný a je spíš s podivem, že se tak
nestalo dávno. Převedení festivalu od externí
agentury k příspěvkové organizaci má
určitě ekonomický efekt, finanční prostředky
je možné vynakládat mnohem účelněji,
než si za ně pronajímat městské prostory
či orchestr, jak tomu bylo dosud. Mnohem
důležitější ale je, že dostal příležitost daleko
odvážnější dramaturgický přístup bez
mechanického sledování tradice.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.