Vivaldiho bohemikální rukopisy

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 3/2012

PAUL EVERETT
(z angličtiny přeložila Michaela Freemanová)1

30. září 1729 obdržel houslista Giovanni Battista Vivaldi (1655–1736) od prokurátorů kostela
sv. Marka v Benátkách svolení doprovázet svého syna do „Germanie”.2 Oním synem nebyl
nikdo jiný než Antonio Vivaldi (1678–1741), proslulý benátský skladatel oper a instrumentální
hudby, jenž se, jak se zdá, na otcovy služby do značné míry spoléhal. Úzké profesní vazby
poutaly tyto dva muže řadu let. Giovanni Battista učil Antonia hře na housle a pomohl mu
prosadit se skladatelsky v Benátkách ještě předtím, než se stal nejdůležitějším opisovačem
jeho děl; dožil se vysokého věku a zůstal hlavním synovým asistentem až do roku 1733.3

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.