Vybraná zjištění sociologického průzkumu publika festivalu Janáček Brno 2012

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 2/2013

PETR DIMITROV

Reflexím festivalu Janáček Brno 2012, bezesporu jedné z nejvýznamnějších tuzemských hudebních
událostí uplynulého roku, byl ve většině relevantních periodik věnován patřičný
prostor. Tato studie reprezentuje přenesení analytického zájmu směrem do hlediště – pozornost
je soustředěna čistě na festivalové publikum. Na základě kvantitativního sociologického
průzkumu, který byl realizován na výběrovém souboru čítajícím 1 064 návštěvníků, studie
představí demografickou strukturu publika a přiblíží některé jeho behaviorální a psychografické
charakteristiky. Výsledky jsou dány do kontextu dosavadního stavu bádání v oblasti sociologie
hudby a marketingového výzkumu publika.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.